Voor stap 2 van de contributie-facturering (bewerken van de run) moet eerst stap 1 - Factuurrun klaarzetten - zijn uitgevoerd. Het bewerken van de contributie-facturering run lichten we hieronder stap voor stap toe.

 In onderstaande afbeelding ziet u dat de run is klaargezet:

Om de run te verwijderen, selecteert u de regel in het veld klaargezette runs en klikt u op

1. Dubbelklik op de rij in het veld klaargezette runs om de omschrijving te wijzigen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Hier kunt u ervoor kiezen om de datum en omschrijving van de factuurrun te wijzigen.

2. Wijzig de datum run en omschrijving

3. Klik op , u heeft nu de datum en omschrijving van de run gewijzigd.

4. Selecteer in het veld klaargezette runs de regel waarvoor u de contributie wilt factureren.

In het veld facturen worden alle facturen weergegeven die vallen onder de door u geselecteerde run in het veld klaargezette runs. U kunt ervoor kiezen om bepaalde facturen uiteindelijk toch niet te maken, deze kunnen als volgt worden verwijderd:

5. Selecteer de betreffende factuur

6. Klik op, het volgende scherm verschijnt:

7. Selecteer definitief of later opnieuw factureren 

Let op: als gekozen wordt voor later opnieuw factureren gaat deze factuur mee in een volgende run.

Let op: definitief verwijderde facturen worden de volgende keer bij het aanmaken van een run niet meer aangemaakt. Het gaat hier om de keuze om de betreffende periode niet bij het lid in rekening te brengen.

8. Klik op 

De door u geselecteerde facturen zijn verwijderd voor deze factuurrun. Vervolgens kunt u de factuurdetails inzien.

9. Dubbelklik hiervoor op de betreffende factuur. Het volgende scherm wordt geopend:

U ziet nu hoe deze factuur is opgebouwd. Vanuit de factuurdetails is het mogelijk om naar de lidgegevens van de persoon te gaan.

10. Klik hiervoor in het veld transacties met uw rechtermuisknop op de naam van het lid

11. Klik op  , het volgende scherm wordt geopend:

U heeft nu inzicht in de lidgegevens. Om vervolgens door te gaan met het bewerken van de contributie-facturering volgt u de laatste stappen:

12. Sluit het hierboven weergegeven persoonsscherm af

13. Klik in het scherm facturering contributieseizoen op

U heeft het bewerken van de contributie-facturering nu afgerond en kunt verder met stap 3 (factuurrun afhandelen).