Stap 1 van de contributie-facturering bestaat uit het klaarzetten van de run. Hieronder vindt u het stappenplan.

1. Ga naar contributie

2. Kies contributie-facturering

Het volgende scherm verschijnt:

U komt terecht in het tabblad klaarzetten. We lichten het klaarzetten van de contributie-facturering toe aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld:

U wilt een contributie-facturering klaarzetten voor kwartaal 2 in het boekjaar 2012-2013. Deze run wilt u laten plaatsvinden op 30 juni onder de naam kwartaal contributie.

1. Kies bij periode voor kwartaal

2. Kies bij periode nummer voor 3

3. Vul bij datum run / facturen 30 juni 2013 in

4. Vul bij omschrijving kwartaal contributie in

In het veld aantal personen bij kwartaal ziet u dat er 1 persoon is waarvoor een factuurrun is klaargezet.

5. Klik vervolgens op

Stap 1 van de 3 stappen voor het draaien van de contributie-facturering is nu gezet. U kunt nu verder met stap 2 (Factuurrun bewerken) zodat u de contributie-facturering kunt bewerken.