Stap 1 van de contributie-facturering  bestaat uit het klaarzetten van de run. Hieronder vindt u het stappenplan.

 1. Ga naar contributie 

 2. Kies contributie-facturering  

 Het volgende scherm verschijnt:

U komt terecht in het tabblad klaarzetten. We lichten het klaarzetten van de contributie-facturering toe aan de hand van een voorbeeld.

 Voorbeeld: 

U wilt een contributie-facturering klaarzetten voor kwartaal 3 in het boekjaar 2012-2013. Deze run wilt u laten plaatsvinden op 30 juni onder de naam kwartaal contributie.

 1. Kies bij periode  voor kwartaal   

 2. Kies bij periode nummer voor 3  

 3. Vul bij datum run / facturen 30 juni 2013 in   

 4. Vul bij omschrijving kwartaal contributie in  

Let op, mocht u na het klaarzetten van de run nog een run willen klaarzetten (voor bijvoorbeeld een andere periode), zorg er dan voor dat bij de volgende run een, van de reeds klaargezette run(s), afwijkende omschrijving wordt meegegeven. Hierdoor kunt u in het tabblad "Afhandelen" de runs duidelijk van elkaar onderscheiden.

  

De weergegeven aantallen binnen het kader "Aantal personen" geven aan hoeveel personen binnen de administratie ingesteld staan op de betreffende betaalperiode. Deze aantallen kunnen afwijken van de aantallen facturen die aangemaakt worden in een contributie run, bijvoorbeeld doordat ervoor gekozen is om personen uit te sluiten van facturatie.

 5. Klik vervolgens op

Stap 1 van de 3 stappen voor het draaien van de contributie-facturering is nu gezet. U kunt nu verder met stap 2 (Factuurrun bewerken) zodat u de contributie-facturering kunt bewerken.