Stap 1 van de contributie-facturering  bestaat uit het klaarzetten van de run. Hieronder vindt u het stappenplan.

 1. Ga naar contributie 

 2. Kies contributie-facturering  

 Het volgende scherm verschijnt:

U komt terecht in het tabblad klaarzetten. We lichten het klaarzetten van de contributie-facturering toe aan de hand van een voorbeeld.

 Voorbeeld: 

U wilt een contributie-facturering klaarzetten voor kwartaal 2 in het boekjaar 2012-2013. Deze run wilt u laten plaatsvinden op 30 juni onder de naam kwartaal contributie.

 1. Kies bij periode  voor kwartaal   

 2. Kies bij periode nummer voor 3  

 3. Vul bij datum run / facturen 30 juni 2013 in   

 4. Vul bij omschrijving kwartaal contributie in  

  

In het veld aantal personen  bij kwartaal  ziet u dat er 1 persoon is waarvoor een factuurrun is klaargezet.

 5. Klik vervolgens op

Stap 1 van de 3 stappen voor het draaien van de contributie-facturering is nu gezet. U kunt nu verder met stap 2 (Factuurrun bewerken) zodat u de contributie-facturering kunt bewerken.