Deze pagina geeft meer informatie over aanpassingen en nieuwe functies welke in Sportlink Club zijn doorgevoerd. Waar nodig kunt u eenvoudig doorklikken naar de handleidingen van de nieuwe functies. Verbeteringen in Sportlink Club zijn doorgevoerd op basis van de waardevolle input van de sportbonden, verenigingen en gebruikers van Sportlink Club.

Wijzigingen in Sportlink Club
1 juni

Kopiëren relatiecode

Bent u ledenadministrateur en krijgt u ook regelmatig de vraag van leden wat het bondsnummer van het lid is? En loopt u dan ook tegen het feit aan dat u het nummer moet overtypen in plaats van het eenvoudig en snel te kunnen kopiëren vanuit Sportlink Club? Dat is vanaf nu verleden tijd!

Op het tabblad persoon van de lidgegevens kunt u eenvoudig het relatienummer kopiëren. 


6 juni
Overlijdensdatum bij oud leden
Indien een oud lid in uw ledenadministratie komt te overlijden heeft u de mogelijkheid om de overlijdensdatum in te voeren in Sportlink Club. Vanaf heden wordt de overlijdensdatum bij oud leden ook gesynchroniseerd met uw bond.
Hiermee voorkomen we dat oud leden die overleden zijn alsnog mailings vanuit de bond krijgen.

Lokale verenigingsfuncties
Heeft u zelf sporten en trainers aangemaakt om Sportlink Club af te stemmen op uw eigen vereniging? En heeft u deze trainersfunctie toegevoegd bij personen? Dan weet u dat op het tabblad verenigingsfuncties in het kader Trainers de sport niet zichtbaar was. Wij hebben de kolom Sport toegevoegd zodat nu inzichtelijk is voor welke verenigingssport de persoon trainer is.