De functionaliteit van het Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) wordt vanuit 2 rollen beschreven, de rol van speler/teammanager en de rol van official. Op deze pagina staat de beschrijving vanuit een speler/teammanager. 

Speler/teammanager

Om het digitale wedstrijdformulier in te vullen ga je eerst naar Programma, kiest de wedstrijd en klik vervolgens op Digitaal wedstrijdformulier

Bij elke wedstrijd van Onder 19 en jonger is het verplicht om:

  • (Ten minste)één staflid, dat minimaal de leeftijdscategorie Senior heeft en lid is van de KNVB, op het mDWF te plaatsen.
  • De Spelersopgaaf te laten doen door een staflid, bijvoorbeeld de (assistent-)trainer, teammanager etc., dat minimaal de leeftijdscategorie Senior heeft, lid is van de KNVB en op het mDWF is geplaatst. 

Het is wel toegestaan om één of meer stafleden op het mDWF te plaatsen die de leeftijdscategorie van Senior nog niet hebben bereikt, maar wel lid zijn van de KNVB. Zij kunnen echter geen spelersopgaaf doen. 

Uitspeelvoorwaarden

Op sommige (gestaakte) wedstrijden zijn uitspeelvoorwaarden van toepassing. Als er uitspeelvoorwaarden van toepassing zijn, dan worden deze in het digitaal wedstrijdformulier met een gele balk weergegeven. Achter de gele balk kunnen de uitspeelvoorwaarden worden ingezien en kan tevens de pdf versie van het wedstrijdformulier van de gestaakte wedstrijd worden ingezien.

Status

Allereerst worden de twee spelende teams getoond met de status van de teams. Het eigen team wordt vet gedrukt weergegeven.

  • De status van je eigen team staat initieel op "verstuur".
  • De status van de tegenstander staat initieel op "wacht op team".
  • Bij de status verstuur moet een speler van je team de spelersopgaaf uitvoeren. Als deze actie is afgerond wijzigt de status naar "wacht op official".
  • Als je tegenstander de spelersopgaaf heeft ingevuld, dan staat daar eveneens "wacht op official".
  • Als de officiel de spelersopgave van jouw team of je tegenstander heeft gecontroleerd en goedgekeurd staat er "akkoord".

Meldingen

Onderin het scherm, bij de meldingen, zie je welke actie van wie wordt verwacht of op welke wijze de invoer en goedkeuring van de spelersopgave heeft plaatsgevonden. Als er nog actie wordt verwacht van je team, wordt dit aangegeven door een rood uitroepteken. Bij de melding "nog niet verzonden naar official" moet een speler van dat team de spelersopgaaf uitvoeren. 

Spelersopgaaf

Klik op het logo van jouw team om naar de spelersopgaaf te gaan.

Je ziet hier de spelers en staf staan die in het bondsteam zijn ingedeeld.

Let op:

Het komt soms voor dat spelers die zijn toegevoegd in het bondsteam, niet in de spelersopgaaf staan. In dergelijke gevallen is het DWF van de wedstrijd al een keer geopend, voordat die spelers zijn toegevoegd in het bondsteam. Deze toevoegingen in het bondsteam komen dan niet meer door in reeds geopende Digitale wedstrijdformulieren. Dit geldt ook voor stafleden.

Via de knop Bekijk spelerspassen kun je de spelerspassen van de spelers bekijken. Door te swipen op je scherm kun je alle spelerspassen bekijken.

Speler bewerken

Je kunt in de spelersopgaaf spelers en staf opzoeken, toevoegen, verwijderen en wijzigen. Ook kun je gegevens van spelers aanpassen, zoals de aanvoerder aanstellen en de functie van een speler (keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller) instellen.

Selecteer de speler door deze aan te klikken. Vervolgens zie je opties om de speler aan te passen.

Uitleg icoontjes:

Speler verwijderen

Aanvoerder (captain) instellen

Functie toevoegen bij de speler

Het toevoegen van spelers/staf

Via het plusje rechtsboven kom je in het scherm waarin je extra spelers of stafleden kunt selecteren. Kies eerst waarop je wilt zoeken (speler of staf), vul vervolgens (een deel van) de voor- of achternaam of relatiecode in.

of

Klik op de speler of het staflid die je wilt toevoegen.

Meldingen

Afhankelijk van de klasse van het team zijn er diverse eisen waar een opgave aan moet voldoen. In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van zo'n melding:

Zolang dit soort meldingen worden getoond, kan het formulier nog niet verzonden worden naar de scheidsrechter. Zodra voldaan is aan alle voorwaarden verschijnt de melding:

Trainerslicentiecontrole

Een van de meldingen die onderin het scherm worden getoond is de melding trainerslicentie vereist. Deze melding wordt alleen getoond wanneer op die wedstrijd de trainerslicentiecontrole van toepassing is. De melding wordt altijd weergegeven met een oranje bolletje met een uitroepteken, ongeacht de uitkomst van de trainerslicentiecontrole. De trainerslicentiecontrole vindt plaats als onderdeel van het aanvoerder akkoord.

Dispensatiespelers

Een van de meldingen die onderin het scherm worden getoond is de melding maximaal x dispensatiespelers voor lager uitkomen toegestaan. Deze melding wordt alleen getoond wanneer op die wedstrijd de dispensatieregeling voor lager uitkomen van toepassing is. De melding wordt altijd weergegeven met een groen vinkje, ongeacht de uitkomst van de dispensatiecontrole. De dispensatiecontrole vindt plaats als onderdeel van het aanvoerder akkoord.

Aanvoerder akkoord

Zodra de spelersopgave aan de voorwaarden voldoet verschijnt de knop Aanvoerder akkoord onder in het scherm.

Hierna gaat de app automatisch terug naar het beginscherm van het digitaal wedstrijdformulier. De status van je team is gewijzigd in "wacht op official". Hiermee is de actie van je team voor het uitvoeren van de spelersopgave afgerond.

Indien er geen acties meer van je team verwacht worden, zul je een vinkje zien bij je team bij de meldingen onderin het scherm.

Zodra beide teams de spelersopgaaf ter goedkeuring hebben ingediend bij de official kun je de spelersopgaaf van beide teams inzien.

Trainerslicentiecontrole

Als onderdeel van het aanvoerder akkoord wordt de trainerslicentie gecontroleerd. (mits van toepassing op dat niveau) De uitkomst kan zijn dat de trainerslicentie controle wel of geen overtreding geeft. Ongeacht de uitkomst van de controle kan de spelersopgaaf worden vastgelegd. Als de uitkomst van de controle een overtreding is, dan zal deze bij de KNVB bekend worden gemaakt en vindt tuchtrechtelijke afhandeling plaats na het overschrijden van de limiet voor het maximum aan overtredingen. Dit vindt buiten het DWF om plaats. In de trainerslicentiecontrole wordt gecontroleerd of het staflid dat met de rol trainer/coach op het formulier staat een licentie heeft die aan de voorwaarden voldoet (geldig is en van het juiste niveau is) of dat hij of zij dispensatie heeft gekregen om het team als trainer/coach te begeleiden met een lagere licentie.

Dispensatiespelers

Als onderdeel van het aanvoerder akkoord wordt het aantal spelers met dispensatie gecontroleerd. (mits van toepassing op dat niveau) De uitkomst kan zijn dat het aantal spelers kleiner of gelijk is aan het maximum of groter is dan het maximum. De uitkomst is bepalend voor het kunnen vastleggen van het akkoord door de aanvoerder. Als de uitkomst van de controle is dat het aantal spelers hoger is dan het maximum, dan worden de spelers weergegeven die als dispensatiespeler in het team zijn opgenomen. De spelersopgaaf zal moeten worden aangepast door 1 of meer van deze spelers te verwijderen, totdat het aantal dispensatiespelers gelijk of kleiner is dan het ingestelde maximum. Als dat het geval is, dan zal de controle op dispensatiespelers bij het aanvoerder akkoord ook goed zijn.

Spelregelbewijs

Als onderdeel van het aanvoerder akkoord wordt gecontroleerd of er spelers op de spelersopgaaf staan die hun spelregelbewijs nog niet hebben behaald, maar voor wie die wel een verplichting is. De uitkomst kan zijn dat een aantal spelers het spelregelbewijs nog niet heeft bepaald. Ongeacht de uitkomst van de controle kan de spelersopgaaf worden vastgelegd. Als de uitkomst van de controle één of meer overtreders van het spelregelbewijs oplevert, dan worden deze personen weergegeven in de melding. De aanvoerder kan dan alsnog besluiten of hij of zij deze personen wil laten meedoen aan de wedstrijd. Als wordt besloten dat deze personen mogen deelnemen aan de wedstrijd, dan ontvangen zij bij het vastleggen van de wedstrijd een overtreding van het spelregelbewijs. De overtredingen van het spelregelbewijs worden tuchtrechtelijk afgehandeld door de KNVB. Dit vindt buiten het DWF om plaats.

Toevoegen/muteren officials

Let op: Het toevoegen/muteren van een scheidsrechter kan alleen op de wedstrijddag. Bij het verwijderen/vervangen van een bondsofficial moet een reden opgegeven worden. Door op de "verversknop" (rechtsboven) op het startscherm van het digitaal wedstrijd formulier te drukken, wordt altijd de actuele scheidsrechter bij de wedstrijd opgehaald.

Door op het plusje bij de scheidsrechter te klikken, verschijnt de optie om de scheidsrechter toe te voegen/te vervangen. Je komt vervolgens in het zoekscherm, waar gezocht kan worden op achternaam of relatiecode. Bij een zoekopdracht wordt in eerste instantie binnen je eigen vereniging gezocht, daarna kun je via de optie Meer resultaten in de gehele bond te zoeken.

Indien je een zoekopdracht uitvoert op personen en een groot aantal resultaten overeen komt met de zoekopdracht, kun je door middel van te filteren op 1e initiaal en/of geboortejaar het resultaat verder filteren.

Bondsofficials worden in het resultaat met de tekst "scheidsrechter" getoond, overige resultaten met de tekst "verenigingslid".

Klik op de scheidsrechter die je wilt toevoegen aan het formulier en klik bij de vraag "Official vervangen" op OK. Het toevoegen van een eventuele assistent gebeurt op dezelfde manier.

Let op:

Het aanstellen van een nieuwe scheidsrechter zorgt er voor dat akkoorden weggaan. De nieuwe official moet er namelijk zelf akkoord mee gaan. Nadat de official de opstellingen heeft gecontroleerd en goedgekeurd verschijnt de tekst "akkoord" onder een team en zie je bij meldingen "verzonden en goedgekeurd official" staan en kan de wedstrijd beginnen.

Ondersteuning voor zaalvoetbalverenigingen

Om te zorgen dat het mDWF altijd vastgelegd kan worden is de functie ondersteuning bedacht. Een speler van het thuisteam van de wedstrijd kan zichzelf als ondersteuning toevoegen bij de wedstrijd. Deze persoon kan vervolgens de official ondersteunen bij het vastleggen van de wedstrijd door gegevens voor hem in te voeren