Door de Atletiekunie uitgegeven jury- en trainersdiploma's kunnen op het tabblad Diploma's en passen van een lid worden toegevoegd. Hoe dit moet is beschreven op de pagina Beheer diploma's, spelerskaarten, passen en blokkades.

Op deze pagina worden twee typen diploma's onderscheiden:

Jurydiploma's

In de atletiekwereld wordt vaak nog gewerkt met cijfercodes van de jurydiploma's. Hieronder hebben wij in een tabel alle diploma's met hun cijfercodes weergegeven, zodat ze snel kunnen worden ingevoerd bij een lid.

Code Diploma Omschrijving Diploma
01 Beoordelaar Beoordelaar
05 Lid jury d'appel Lid Jury d'appel
06 Technisch gedelegeerde Technisch gedelegeerde
10 Wedstrijdleider 1 Wedstrijdleider Regionaal
11 Wedstrijdleider 2 Wedstrijdleider Gewestelijk
12 Wedstrijdleider 3 Wedstrijdleider Nationaal
20 Scheidsrechter 1 Scheidsrechter Regionaal
21 Scheidsrechter 2 Scheidsrechter Gewestelijk
22 Scheidsrechter 3 Scheidsrechter Nationaal
30 Starter 1 Starter Regionaal
31 Starter 2 Starter Gewestelijk
32 Starter 3 Starter Nationaal
40 Finishregistratie Finishregistratie
50 Snelwandeljurylid Snelwandeljurylid
60 Jurylid Algemeen Jurylid Algemeen
65 Jeugdjurylid Jeugdjurylid
66 EDM-bediener Bediener Electronic Distance Measurement
67 Startcommissaris Startcommissaris
71 Scheidsrechter weg/cross 1 Scheidsrechter weg/cross country - Regionaal/Gewestelijk
72 Scheidsrechter weg/cross 3 Scheidsrechter weg/cross country - Nationaal
80 Microfonist 1 Microfonist Regionaal
81 Microfonist 2 Microfonist Gewestelijk
82 Microfonist 3 Microfonist Nationaal
84 Microfonist weg/cross 1 Microfonist weg/cross country - Regionaal/Gewestelijk
85 Microfonist weg/cross 3 Microfonist weg/cross country - Nationaal
90 Medewerker ET Medewerker Elektronische Tijdwaarneming
91 Chef ET Chef Elektronische Tijdwaarneming

Trainersdiploma's

In onderstaande tabel zijn zowel de diploma's nieuwe stijl als oude stijl vermeld, zodat ook de oude stijl diploma's aan leden kunnen worden toegevoegd.

Code Diploma Omschrijving Diploma
ABAT2 Asst.Baanatletiektrainer 2 Assistent Baanatletiektrainer - niveau 2
ALT2 Asst.Looptrainer 2 Assistent Looptrainer - niveau 2
AT Atletiektrainer Atletiektrainer
AWI1 Allr.Wandelsportinstructeur 1 Allround Wandelsportinstructeur - niveau 1
AWI2 Allr.Wandelsportinstructeur 2 Allround Wandelsportinstructeur - niveau 2
AWI3 Allr.Wandelsportinstructeur 3 Allround Wandelsportinstructeur - niveau 3
BAT3 Baanatletiektrainer 3 Baanatletiektrainer - niveau 3
BBAT3 Basis Baanatletiektrainer 3 Basis Baanatletiektrainer - niveau 3
BLT3 Basis Looptrainer 3 Basis Looptrainer - niveau 3
JAL Jeugdatletiekleider Jeugdatletiekleider
JAT2 Jeugdatletiektrainer 2 Jeugdatletiektrainer - niveau 2
LT2 Looptrainer 2 Looptrainer - niveau 2
LT3 Looptrainer 3 Looptrainer - niveau 3
MILA4 Specialisatietrainer MiLa 4 Specialisatietrainer Midden en Lange Afstand - niveau 4
PBAT4 Prestatie Baanatletiektrainer 4 Prestatie Baanatletiektrainer - niveau 4
PLT4 Prestatie Looptrainer 4 Prestatie Looptrainer - niveau 4
SPRHOR4 Specialisatietrainer Sprint/Horden 4 Specialisatietrainer Sprint/Horden - niveau 4
SPRING4 Specialisatietrainer Springen 4 Specialisatietrainer Springen - niveau 4
TCB Trainer/Coach B Trainer/Coach B
TLG Trainer Loopgroepen Trainer Loopgroepen
TOP5 Topcoach 5 Topcoach - niveau 5