Overschrijven. Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in in Sportlink Club.

 

De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

Om een lid over te schrijven naar uw vereniging neemt u de volgende stappen: Meer informatie zie Lid met bestaand bondsnummer aanmelden

 • Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Blokkade?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • Controle op het lidmaatschap / spelactiviteit:
  • Bij slechts 1 vereniging spelactiviteiten actief
  • Alleen controles op personen die nog een spelactiviteit hebben of de spelactiviteit die wordt aangemeld actief hebben gehad in de laatste 365 dagen. 
  • Alleen controles op de laatste vereniging waar de persoon de spelactiviteit had.
  • Er wordt niet gekeken naar meerdere spelactiviteiten / lidmaatschappen binnen een seizoen.
 • De oude vereniging is niet akkoord, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
  • De vereniging legt een blokkade vast in Sportlink Club - blokkade instellen
  • Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd
  • Nu volgt de goedkeuring van de overschrijving


Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. 


Blokkade op een oud-lid

Het is ook mogelijk om op een oud-lid een blokkade te zetten. Hiervoor gelden 2 voorwaarden:

 
 • De vereniging dient ook daadwerkelijk de laatste vereniging te zijn waar het lid met de betreffende spelactiviteit actief is geweest;
 • Het lid met de betreffende spelactiviteit dient ondertussen niet elders actief te zijn met dezelfde spelactiviteit

Voor wie?

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd voor het gehele NHV, dus zowel veld- als zaal.

Het NHV zal zelf controles doen vwb de overschrijvingen die betrekking hebben op overschrijvingen in het hoge niveau.