Voor wie?

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd voor de gehele ARBH-KBHB, dus zowel indoor, outdoor, recreatief en G-Hockey.


De speler die wil overschrijven naar een andere club, gaat naar deze nieuwe club om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

Om een lid over te schrijven naar uw club neemt u de volgende stappen: Meer informatie zie Lid met bestaand bondsnummer aanmelden

 • Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe club. Deze club krijgt per mail een bevestigingsbericht.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken clubs.


Welke periodes zijn er met betrekking tot overschrijvingen?

Je kunt het hele jaar door overschrijvingen aanvragen. Echter, niet het hele jaar door gelden dezelfde regels met betrekking tot aangevraagde overschrijvingen. Om vast te stellen welke regels van toepassing zijn, is het van belang om te weten in welke periode de aanvraag van de overschrijving plaats vindt en op welke discipline deze van toepassing is. De twee perioden die daarin worden onderscheiden zijn:

1. De vrije transferperiode

 • Outdoor, G-hockey en Recreatief: Deze periode loopt van 01 t/m 30 juni 20... In deze periode vinden de meeste overschrijvingen plaats. Overschrijvingen in deze periode zijn er vooral op gericht om in het nieuwe seizoen bij een andere vereniging actief te worden. Overschrijvingen in deze periode zijn door de bond altijd toegestaan. Deze overschrijvingsverzoeken worden automatisch verwerkt op de eerste dag van het nieuwe seizoen (01-juli-20..)
 • Indoor: Deze periode loopt van 16-feb t/m 30 juni 20... In deze periode vinden de meeste overschrijvingen plaats. Overschrijvingen in deze periode zijn er vooral op gericht om in het nieuwe seizoen bij een andere vereniging actief te worden. Overschrijvingen in deze periode zijn door de bond altijd toegestaan. Deze overschrijvingsverzoeken worden automatisch verwerkt op de eerste dag van het nieuwe seizoen (01-juli-20..)


2. De goedkeuringsperiode

Deze periode omvat de rest van het jaar, dus alles buiten de vrije transferperiode. De persoon die zich wil laten overschrijven zal enkel na goedkeuring van de verlatende club overgeschreven kunnen worden. Overschrijvingen in deze periode worden door de bond in de meeste gevallen toegestaan. In de volgende gevallen zal de bond wel moeten beoordelen of  ze de aanvraag accepteren:

 • Wanneer een speler in het lopende seizoen op een wedstrijdblad heeft gestaan bij de te verlaten cluben overschrijving heeft aangevraagd.
 • Indoor: In de periode van 20-nov t/m 15-feb wordt elk overschrijvingsverzoek geblokkeerd en moet de bond zijn goedkeuring geven.


Overschrijven. Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in in Sportlink Club.

 

De speler die wil overschrijven naar een andere club, gaat naar deze club toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

Om een lid over te schrijven naar uw club neemt u de volgende stappen: Meer informatie zie Lid met bestaand bondsnummer aanmelden

 • Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe club. Deze club krijgt per mail een bevestigingsbericht.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken clubs.

Lees hier hoe je kunt instellen wie bovenstaande communicatie per mail ontvangt.


Blokkade?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • Controle op het lidmaatschap / spelactiviteit:
  • Bij slechts 1 club dezelfde spelactiviteiten actief
  • Alleen controles op personen die nog een spelactiviteit hebben of de spelactiviteit die wordt aangemeld actief hebben gehad in het lopende seizoen. 
  • Alleen controles op de laatste vereniging waar de persoon de spelactiviteit had.
  • Er wordt gekeken naar meerdere spelactiviteiten / lidmaatschappen binnen een seizoen.
 • De oude vereniging is niet akkoord, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
  • De club legt een blokkade vast in Sportlink Club - blokkade instellen
  • Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd
  • Nu volgt de goedkeuring van de overschrijving


Kortom, club die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. 


Blokkade op een oud-lid

Het is ook mogelijk om op een oud-lid een blokkade te zetten. Hiervoor gelden 2 voorwaarden:

 • De club dient ook daadwerkelijk de laatste club te zijn waar het lid met de betreffende spelactiviteit actief is geweest;
 • Het lid met de betreffende spelactiviteit dient ondertussen niet elders actief te zijn met dezelfde spelactiviteit


Waar vind ik mijn (verleende) overschrijvingsverzoeken?

Alles verzoeken rondom leden waarvoor een overschrijvingsverzoeken is ingediend vind je terug via Overschrijvingsverzoeken

Ook kun je hier vinden welke overschrijvingen zijn verleend.