Op deze pagina worden de volgende vragen behandeld:

1. Op welke manier doe ik een overschrijvingsverzoek in Sportlink Club?

Het enige dat de nieuwe vereniging moet doen, is het desbetreffende lid aanmelden, bij voorkeur met de relatiecode van het lid. Om te voorkomen dat de aanmelding van het lid geparkeerd wordt, kan het lid het beste worden aangemeld via de knop bestaand / overschrijving. Tijdens het aanmelden zal door het systeem worden opgemerkt dat het voor die persoon nodig is dat er een overschrijving wordt aangevraagd voor één of meer van de sporten die door de verenigingen worden aangeboden (Veld / Zaal). Vervolgens kun je deze persoon (als dat nodig is) overschrijven. Op dat moment wordt er een overschrijvingsverzoek aangemaakt. Je kunt alle overschrijvingsverzoeken van en naar de vereniging inzien in Sportlink Club.

Let op:

Geparkeerde leden moeten door de KNVB vrijgegeven worden. Zodra de KNVB dit heeft verwerkt, zal voor dit lid - indien wenselijk - nog een overschrijvingsverzoek moeten worden ingediend. Dit doe je door een spelactiviteit toe te voegen bij dit betreffende lid.

2. Wie ontvangt er bericht van een overschrijving?

De bij de overschrijving betrokken verenigingen krijgen allebei een notificatie per e-mail als er een overschrijvingsverzoek wordt aangemaakt. Je kunt zelf bepalen wie de ontvangers van deze e-mail zijn. Een overschrijvingsverzoek wordt alleen aangemaakt op het moment dat de overschrijving niet direct kan worden doorgevoerd. Voor overschrijvingen die direct doorgevoerd kunnen worden, wordt geen notificatie per e-mail verzonden. Deze overschrijvingen zijn wel inzichtelijk in het overzicht met Verleende overschrijvingen.

3. Wat moet ik als oude vereniging doen om een overschrijvingsverzoek te ontvangen?

In de overschrijvingsperiode 

In de overschrijvingsperiode zal afmelding bij de oude vereniging automatisch plaatsvinden op de verwerkingsdatum van 30 juni / 1 juli. Als er een geldige reden is om de aanmelding tegen te houden, dan kun je een financiële blokkade opleggen bij het lid. Je kunt het lid wel gewoon afmelden. Het lid kan de sport waarop de blokkade is gelegd niet beoefenen bij een andere vereniging. Zolang de blokkade actief is, zal het systeem de overschrijving naar de nieuwe vereniging niet doorvoeren.

Vóór de overschrijvingsperiode (na 15-juni van ieder jaar)

Als er geen reden is om de aanmelding van de betreffende persoon bij de nieuwe vereniging tegen te houden, dan hoef je alleen de sport (en het lidmaatschap) van de persoon af te melden. Als er verder geen andere blokkades zijn voor overschrijving, dan zal de overschrijving doorgevoerd worden. Dit geldt uitsluitend in de dispensatieperiode.

4. Op welke manier houd ik een overschrijving van één van mijn leden tegen?

Een overschrijving van een lid van jouw vereniging naar een andere vereniging wordt in principe nooit zonder jullie goedkeuring doorgevoerd. Om er zeker van te zijn dat de overschrijving niet wordt doorgevoerd, kun je een financiële blokkade opleggen. Een financiële blokkade mag uitsluitend worden opgelegd als het lid een financiële achterstand bij jouw vereniging heeft doordat hij/zij bijvoorbeeld de ledencontributie niet (volledig) heeft voldaan. Een financiële blokkade wordt altijd opgelegd voor een bepaalde sport, dus veldvoetbal of zaalvoetbal apart. Niet spelende leden (zonder veld en/of zaal) kunnen dus geen financiële blokkade krijgen. Op de pagina Beheer diploma's, spelerskaarten, passen en blokkades lees je meer over de financiële blokkade in Sportlink Club. Personen met een financiële blokkade kunnen nooit overgeschreven worden.

5. Hoe leg ik een blokkade op?

Je kunt een (financiële) blokkade invoeren bij een lid onder het tabblad Diploma's, Passen & Blokkades.

Een speler die zowel veld- als zaalvoetbal speelt bij jouw vereniging kun je apart blokkeren voor veld of zaal.

6. Hoe lang is een blokkade geldig?

Een blokkade is maximaal drie jaar geldig. Dit staat beschreven in het Handboek Competitiezaken van de KNVB.

7. Wat is er aan de hand als ik geen financiële blokkade kan opleggen?

Je kunt uitsluitend een financiële blokkade opleggen bij leden die een bepaalde sport bij jouw vereniging beoefenen of als laatste hebben beoefend. Als het lid de sport inmiddels bij een andere vereniging beoefent, dan kun je voor deze sport geen financiële blokkade meer opleggen bij het lid.

8. Kan ik bij een oud bondslid ook een financiële blokkade opleggen?

Bij oud leden kun je een financiële blokkade toevoegen per sport.

Als het lid de sport inmiddels bij een andere vereniging beoefent, dan kun je voor deze sport geen financiële blokkade meer opleggen bij het lid.

9. Wanneer worden de overschrijvingen doorgevoerd?

Dit is afhankelijk van de periode waarin de overschrijvingen zijn aangevraagd. Voor overschrijvingen die in de dispensatieperiode worden aangevraagd, geldt dat deze worden doorgevoerd zodra er geen blokkade meer is die de overschrijving in de weg zit. Voor alle overschrijvingen die in de overschrijvingsperiode worden aangevraagd, geldt dat - ongeacht of er nog blokkades zijn - de overschrijving pas in de nacht van 30 juni op 1 juli zal worden doorgevoerd. Als er op dat moment nog een (financiële) blokkade opgelegd is bij de persoon, dan zal de overschrijving niet kunnen plaatsvinden. Vanaf 1 juli geldt voor alle overschrijvingen dat deze worden doorgevoerd, zodra er geen blokkade meer is die de overschrijving tegenhoudt.

10. Hoe maak ik de aanmelding van een lid / sport ongedaan?

Je kunt het overschrijvingsverzoek selecteren en intrekken. Op de pagina Overschrijvingsverzoeken lees je hoe u deze actie kunt uitvoeren.

11. Hoe controleer ik of de overschrijving wel goed gaat? 

In Sportlink Club kan je dit controleren op twee plekken: 

1. Bij de persoonsgegevens. Als op tabblad sport een actieve spelactiviteit staat ingesteld is de overschrijving goed gegaan.

2. Het overzicht met overschrijvingen. Als je naar personen - overschrijvingen gaat kan je nakijken of de het lid tussen de overschrijvingen staat. Staat de persoon ertussen? Dan is het goed gegaan