Deze pagina geeft meer informatie over aanpassingen en nieuwe functies die in Sportlink Club zijn doorgevoerd. Waar nodig kun je eenvoudig doorklikken naar de handleidingen van de nieuwe functies. Verbeteringen in Sportlink Club zijn doorgevoerd op basis van de waardevolle input van de sportbonden, verenigingen en gebruikers van Sportlink Club


Wijzigingen in Sportlink Club

19 december 2017

Sportlink/ KNVB accounts

In dit overzicht zijn twee kolommen toegevoegd. Het is nu mogelijk om de volgende kolommen toe te voegen:

  • Heeft foto?
  • Datum pasfoto

Bladerfunctionaliteit binnen de contributie

Als penningmeester wil je er zeker van zijn dat de leden een factuur krijgen met de juiste bedragen. Om dit nog beter te kunnen controleren hebben we het mogelijk gemaakt om eenvoudig door de details van facturen te bladeren in bijvoorbeeld de klaargezette facturen. Deze bladerfunctie hebben we ook toegevoegd op onderstaande plekken:

  • zoeken contributiefacturen
  • contributie-facturering
  • contributie-aanmaningen
  • overzicht facturen per run
  • persoonsscherm -> tab producten

Toewijzen vrijwilligers

In het scherm waar je de vrijwilligers gaat toewijzen hebben we de voornaam toegevoegd, zodat je direct inzichtelijk hebt welk lid je gaat toewijzen aan de taak. Dit is vooral handig als er meerdere gezinsleden actief zijn binnen de vereniging met dezelfde initialen en achternamen.

Persoonlijke werksets aanmaken

Deze wens hebben we ontzettend vaak ontvangen vanuit onze gebruikers. We konden er dus ook echt niet omheen en zijn er mee aan de slag gegaan. Via de gebruikersinstellingen is het mogelijk gemaakt om een eigen werkset aan te maken. Op onderstaande pagina staat beschreven hoe je jouw eigen werksets kunt aanmaken:

Einddatum wijzigen bij verenigingsdiploma's

In Sportlink Club heb je de mogelijkheid om eigen verenigingsdiploma's vast te leggen. Zo kan je bijvoorbeeld een EHBO diploma aanmaken om vervolgens bij de leden vast te leggen. We hebben het nu mogelijk gemaakt om de einddatum van het diploma te wijzigen. 

Meer informatie over het aanmaken van eigen diploma's staat beschreven op onderstaande pagina:

Zoekscherm personen

In de zoekresultaten vanuit het zoekscherm personen is nu ook de kolom ‘datum pasfoto’ beschikbaar. Deze was voorheen enkel via het zoekscherm diploma’s, passen & blokkade beschikbaar.

Afgekeurde wedstrijdwijzigingen 

We hebben de tekst in de mail aangepast, zodat bij het afkeuren van een wedstrijdwijziging direct zichtbaar is dat het om een afgekeurde wedstrijd gaat. 

Aanstellen scheidsrechters

Bij het aanstellen van scheidsrechters op een wedstrijd is de ‘voornaam’ toegevoegd. Hierdoor kan de scheidsrechterscoördinator makkelijker bepalen welk lid hij moet aanstellen. Dat was voorheen lastiger bij personen met dezelfde initialen en achternaam.

Wedstrijdcoördinator (alleen voor voetbal)

In het wedstrijdprogramma is nu ook (enkel voor KNVB) de kolom ‘wedstrijdcoördinator’ beschikbaar. Aangestelde wedstrijdcoördinatoren kunnen via deze manier makkelijk inzichtelijk gemaakt worden. Zo kan je eenvoudig alle wedstrijdcoördinatoren een bericht sturen met bijvoorbeeld een werkset. 

Eigen wedstrijden

Naast competitiewedstrijden maken jullie ook veel gebruik van eigen wedstrijden/ oefenwedstrijden. En wat is nu mooier om bij het aanmaken van deze eigen wedstrijden ook de eigen locatie te kunnen selecteren bij de wedstrijd. Dit hebben we voor jullie mogelijk gemaakt. Heb je nog geen locaties vastgelegd in Sportlink Club? Lees dan op onderstaande pagina hoe je dit kunt doen: 

Overschrijvingsblokkade bij het afmelden van een lid

Bij het afmelden van een bondslid naar bijvoorbeeld een oud lid/ relatie heb je nu direct de mogelijkheid om een overschrijvingsblokkade toe te voegen. 


6 december 2017: Overzicht leden zonder factuur

Voorheen werden in dit overzicht ook de oud leden getoond. Dit hebben we op verzoek van jullie aangepast. Het is nu mogelijk om zelf te bepalen of je ook de oud leden mee wilt nemen in je zoekopdracht. 

Op onderstaande pagina lees je alle informatie: