Deze pagina geeft meer informatie over aanpassingen en nieuwe functies die in Sportlink Club zijn doorgevoerd. Waar nodig kun je eenvoudig doorklikken naar de handleidingen van de nieuwe functies. Verbeteringen in Sportlink Club zijn doorgevoerd op basis van de waardevolle input van de sportbonden, verenigingen en gebruikers van Sportlink Club.


Wijzigingen in Sportlink Club

1 mei 2017: Club Vrijwilligers

Opmerking bij het toewijzen van een taak

Bij het toewijzen van vrijwilligerstaken aan de leden is het vanaf nu mogelijk om het opmerkingenveld in te vullen. Voorheen was dit veld pas in te vullen nadat je de taak had toegewezen. Dit bleek voor onze gebruikers niet handig. En dus hebben we dit voor jullie aangepast. 

E-mail naar de leden

Vanuit onze gebruikers kregen we ook de vraag om de kolom Taak toe te voegen in de e-mail die naar de leden wordt verstuurd. Nu kan je dus het onderwerp van de mail aanpassen en blijft inzichtelijk voor welke taak men is ingedeeld.