Voor wie?

Vanaf 1 april 2020 maakt de KNBSB gebruik van het Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) van haar leden. Het digitaal overschrijven van leden wordt gebruikt voor Honkbal, Softbal en BeeBall.

Welke periodes zijn er met betrekking tot overschrijvingen?

Gedurende het gehele kalenderjaar kunnen overschrijvingen worden aangevraagd.

Er wordt wel onderscheid gemaakt in twee periodes waarin een overschrijving kan plaatsvinden:

 1. Van 16 oktober 00.00 uur tot en met 15 november 23.59 uur (‘transferperiode’);
 2. Van 16 november 00.00 uur tot en met 15 oktober 23.59 uur;

1. De overschrijvingsperiode (transferperiode)

Deze periode loopt van 16 oktober t/m 15 november. In deze periode vinden de meeste overschrijvingen plaats. Overschrijvingen in deze periode zijn er vooral op gericht om in het nieuwe seizoen bij een andere vereniging actief te worden. Tijdens de transferperiode kan de oude vereniging een overschrijving niet weigeren, tenzij er sprake is van een financiële blokkade. Alle overschrijvingen binnen de transferperiode worden allemaal tegelijk en automatisch verwerkt op 16 november van het betreffende kalenderjaar.

2. De dispensatieperiode

De dispensatieperiode omvat de rest van het jaar, dus alles buiten de transferperiode. De persoon die zich wil laten overschrijven zal enkel na goedkeuring van de verlatende vereniging overgeschreven kunnen worden.

Overschrijven. Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in in Sportlink Club.

 De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar de nieuwe vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt in Sportlink Club automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. 

Om een lid over te schrijven naar uw vereniging neemt u de volgende stappen: Meer informatie zie Lid met bestaand bondsnummer aanmelden

 • Wanneer de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overgeschreven. De speler kan per direct uitkomen voor de nieuwe vereniging. Zowel de nieuwe als de te verlaten vereniging krijgt per mail een bevestiging.
  • Een vereniging keurt een overschrijving goed door de spelactiviteit en/of het gehele lidmaatschap te verwijderen bij het lid. Lees hier hoe je een lidmaatschap of spelactiviteit kunt verwijderen: Bondslid afmelden of spelactiviteit afmelden
 • Wanneer de overschrijving wordt geblokkeerd in Sportlink Club wordt er direct aangegeven welke redenen er zijn om de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook in deze situatie worden beide verenigingen geïnformeerd door middel van een e-mail.

Lees hier hoe je kunt instellen wie bovenstaande communicatie per mail ontvangt.

Waar vind ik mijn (verleende) overschrijvingsverzoeken?

Alles verzoeken rondom leden waarvoor een overschrijvingsverzoeken is ingediend vind je terug via Overschrijvingsverzoeken

Ook kun je hier vinden welke overschrijvingen zijn verleend.

Blokkade?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • Controle op het lidmaatschap/spelactiviteit:
  1. Het lid kan bij slechts één vereniging dezelfde spelactiviteit hebben.
  2. Er wordt alleen gecontroleerd op personen die nog een spelactiviteit hebben.
  3. Er wordt alleen gecontroleerd op de laatste vereniging waar de persoon de betreffende spelactiviteit had.
  4. Er wordt gecontroleerd op de spelactiviteit waar het lid voor wordt aangemeld en waar het lid actief op is geweest (op het wedstrijdformulier gestaan) in het huidige kalenderjaar en het kalenderjaar daarvoor.
 • De oude vereniging is niet akkoord, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
  1. De vereniging legt een blokkade vast in Sportlink Club - blokkade instellen
  2. Wanneer het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade door de verlatende vereniging worden verwijderd.
  3. Na het verwijderen van de blokkade volgt de goedkeuring van de overschrijving.

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren.

Blokkade op een oud- lid

Het is ook mogelijk om op een oud-lid een blokkade te zetten. Hiervoor gelden 2 voorwaarden:

 • De vereniging dient ook daadwerkelijk de laatste vereniging te zijn waar het lid met de betreffende spelactiviteit actief is geweest;
 • Het lid met de betreffende spelactiviteit dient ondertussen niet elders actief te zijn met dezelfde spelactiviteit.