Voor wie?

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd voor de gehele KNBSB. Dit voor Honkbal en Softbal.


Welke periodes zijn er met betrekking tot overschrijvingen?

Je kunt het hele jaar door overschrijvingen aanvragen. Echter, niet het hele jaar door gelden dezelfde regels met betrekking tot aangevraagde overschrijvingen. Om vast te stellen welke regels van toepassing zijn, is het van belang om te weten in welke periode de aanvraag van de overschrijving plaats vindt. De twee perioden die daarin worden onderscheiden zijn:

1. De overschrijvingsperiode (transferperiode)

Deze periode loopt van 16-oktober t/m 15 november 20... In deze periode vinden de meeste overschrijvingen plaats. Overschrijvingen in deze periode zijn er vooral op gericht om in het nieuwe seizoen bij een andere vereniging actief te worden. Overschrijvingen in deze periode zijn door de bond altijd toegestaan. Deze overschrijvingsverzoeken worden automatisch verwerkt op 16-november-20..

2. De dispensatieperiode

Deze periode omvat de rest van het jaar, dus alles buiten de overschrijvingsperiode. Overschrijvingen in deze periode zijn door de bond altijd toegestaan. De persoon die zich wil laten overschrijven zal enkel na goedkeuring van de verlatende vereniging overgeschreven kunnen worden.


Overschrijven. Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in in Sportlink Club.

 

De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze (nieuwe) vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

Om een lid over te schrijven naar uw vereniging neemt u de volgende stappen: Meer informatie zie Lid met bestaand bondsnummer aanmelden

 • Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler direct overschreven. De speler kan uitkomen voor de nieuwe vereniging. De nieuwe en de te verlaten vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Lees hier hoe je kunt instellen wie bovenstaande communicatie per mail ontvangt.


Blokkade?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • Controle op het lidmaatschap / spelactiviteit:
  • Bij slechts 1 vereniging dezelfde spelactiviteit actief
  • Alleen controles op personen die nog een spelactiviteit hebben.
  • Alleen controles op de laatste vereniging waar de persoon de spelactiviteit had.
  • Alleen voor de spelactiviteit die wordt aangemeld en actief hebben gehad (op het wedstrijdformulier gestaan) in het huidige kalenderjaar en het kalenderjaar daarvoor. 
 • De oude vereniging is niet akkoord, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
  • De vereniging legt een blokkade vast in Sportlink Club - blokkade instellen
  • Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd
  • Nu volgt de goedkeuring van de overschrijving


Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. 


Blokkade op een oud-lid

Het is ook mogelijk om op een oud-lid een blokkade te zetten. Hiervoor gelden 2 voorwaarden:

 • De vereniging dient ook daadwerkelijk de laatste vereniging te zijn waar het lid met de betreffende spelactiviteit actief is geweest;
 • Het lid met de betreffende spelactiviteit dient ondertussen niet elders actief te zijn met dezelfde spelactiviteit


Waar vind ik mijn (verleende) overschrijvingsverzoeken?

Alles verzoeken rondom leden waarvoor een overschrijvingsverzoeken is ingediend vind je terug via Overschrijvingsverzoeken

Ook kun je hier vinden welke overschrijvingen zijn verleend.