Het is binnen Sportlink Club mogelijk om een B-categorie overschrijving op te waarderen naar de A-categorie. Voorwaarde is wel dat de gerealiseerde overschrijving in de dispensatieperiode heeft plaats gevonden. Dit opwaardeerverzoek doorloopt dezelfde stappen als een reguliere dispensatie-overschrijving naar de A-categorie:

  • alleen mogelijk binnen de dispensatieperiode aan te vragen
  • kiezen van een dispensatiereden + daarbij aan te leveren documenten
  • goedkeuring nodig van de bond
  • een Opwaardering is niet hetzelfde als een Overschrijving, maar volgt wel dezelfde handelingen en zorgt er uiteindelijk voor dat iemand, mits de bond een goedkeuring geeft, A-categorie wedstrijden kan gaan spelen.

Opwaarderen B naar A categorie

Om de B categorie van een speler op te waarderen naar een A categorie ga je naar het Overschrijvingsoverzicht. Neem de volgende stappen:

Overzicht verleende B overschrijvingen

1. Ga naar menu item Personen

2. Kies Overschrijvingen

3. Ga naar het tabblad Opwaardeer B -> A
Het scherm Overzicht verleende B overschrijvingen wordt nu getoond.

5. Vul een datum vanaf  in 

6. En kies de sport 

7. Klik vervolgens op lijst ophalen/filter toepassen 

Er verschijnt nu een lijst met namen van spelers met een verleende overschrijving die in aanmerking komen voor een opwaardering van de B naar de A categorie. 

8. Selecteer de speler waarvoor je het verzoek wilt starten

9. Klik vervolgens op

In het onderstaande scherm wat vervolgens naar voren komt, kunnen de aanvullende gegevens toegevoegd worden.


10. Kies in het dropdownmenu de dispensatiereden

Let op:

Dispensatieredenen kunnen de volgende zijn: Gewijzigde werkomstandigheden, Gewijzigde woonomstandigheden en overige wijzigingen. Lees tevens gelijk de informatie die onder het dropdown menu verschijnt om te weten welke documenten benodigd zijn voor het verzoek. Je kunt nog meer informatie vinden door te klikken op meest gestelde vragen. 

11. Voeg vervolgens de bijbehorende documenten toe door in de middelste sectie te klikken op 

Note voor Mac gebruikers. Plaats de toe te voegen documenten eerst in de map "Gebruikers" binnen "Finder", ander zijn zij niet zichtbaar.

12. Voeg eventuele opmerkingen toe in het onderste veld Opmerkingen

13. Klik op Opslaan en sluiten. Het verzoek is nu gestart en de naam van de betreffende speler verdwijnt uit de lijst.

Overzicht opwaardeerverzoeken

Is het verzoek naar de bond gestuurd? Ga dan naar het Overzicht Opwaardeerverzoeken om het verzoek te volgen.

1. Vul een datum vanaf  in 

2. En kies de Sport

3. Vink vervolgens de opwaardeerverzoeken aan die je wilt bekijken. 
Je kunt kiezen uit geaccordeerde, openstaande, ingetrokken en afgewezen opwaardeerverzoeken. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om meerdere statussen in het overzicht te bezichtigen door meerdere of alle vakjes aan te vinken. De kleuren van de regels staan onder de lijst toegelicht

4. Openstaande verzoeken kunnen ingetrokken worden door te klikken op

5. Als een verzoek is afgewezen kun je de reden hiervan inzien door te klikken op