Het innen van contributie nu nog gemakkelijker!

Vanuit Sportlink kun je eenvoudig de contributie regelen. Mogelijke contributie-staffels voor bijvoorbeeld de jeugd of de 35+ en 45+. En uiteraard ook de daarbij horende contributie-bedragen. Het innen van de contributie is uiteraard ook onderdeel van het regelen van de contributie. En over het algemeen gaat dit vrij soepel. Veel verenigingen doen dit via automatische incasso Maar, in sommige gevallen kan het voor de vereniging ook een uitdaging zijn de contributie te innen. Wie zorgt dat de personen die nog moeten betalen een mail of appje krijgen en wie spreekt ze even aan op de club? Het wordt weleens als een 'rotklus' ervaren.

Sportlink werkt samen met NIKKI.

Dit heeft als groot voordeel dat de contributie-inning uit handen van de vereniging wordt genomen, door NIKKI. De volledige grondslag en de verwerking van de contributie blijft nog altijd in Sportlink Club.Contributie. Erg fijn, want zo blijft alle informatie in één systeem.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden niet alle contributie zelf te hoeven innen? En ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn om de contributie bij alle leden of bij een deel van je leden via NIKKI te laten verlopen? Bekijk dan allereerst onderstaande video.


Naar aanleiding van onze uitleg op video hebben we een aantal vragen ontvangen. Deze vragen en de antwoorden hebben we hieronder op een rijtje gezet.

1. Moet NIKKI toegang krijgen tot de financiële administratie van de vereniging om haar werkzaamheden te verrichten?

Nee. Dat is het mooie van onze samenwerking met NIKKI. De vereniging legt alle zaken vast in Sportlink Club.Contributie. Door middel van een API worden alleen de openstaande posten overgezet naar NIKKI. Dit betekent dat NIKKI dus geen toegang nodig heeft tot Club.Contributie om alle openstaande posten verder te kunnen oppakken. En voor de club betekent dit dat alle informatie over de contributie nog altijd inzichtelijk is in één systeem: Sportlink.

2. Automatische incasso. NIKKI.  Moet mijn vereniging een keuze maken?

Nee. Zoals uitgelegd in de video zijn er meerdere opties voor jouw vereniging.

  • Je kunt ervoor kiezen de contributie bij álle leden zelf te innen via automatische incasso. Wordt er na de automatische incasso door enkele leden gestorneerd? Dan kun je deze openstaande posten door NIKKI laten oppakken zodat zij bij alleen die betreffende leden de contributie innen.
  • Je kunt er ook voor kiezen de contributie bij álle leden door NIKKI te laten innen. De grondslag voor het regelen van de contributie blijft in Club.Contributie. Zo behoud je de administratie in één systeem: Sportlink

3. Als we zelf jaar, kwartaal en/of maandincasso’s doen, maar de storneringen laten behandelen door Nikki. Wat zijn dan de kosten?

Allereerst goed en belangrijk om te weten. De vereniging heeft sowieso geen kosten, voor welke optie de vereniging dan ook kiest (alle leden via NIKKI of eerst zelf incasseren en alleen de storno’s via NIKKI). Deze dienst is gratis voor de club! Waar zitten dan wel de kosten in? Hieronder toelichting.

  • Kiest een lid bij NIKKI voor een eenmalige betaling van de contributie, dan heeft het lid ook geen extra kosten.
  • Kiest het lid voor betalen van de contributie in termijnen, bij NIKKI zijn dit altijd 10 termijnen, dan zijn de extra kosten voor het lid 10% van het contributie-bedrag met een max van 19 euro. Een lid betaalt dus maximaal 19 euro per jaar bovenop de contributie.

4. Hoe kunnen leden de contributie betalen zodra zij benaderd worden door NIKKI?

Deze leden ontvangen een betaal-link van NIKKI. Hierdoor kunnen ze de contributie eenvoudig voldoen. Indien leden niet wensen via iDEAL te betalen zouden zij dit ook handmatig kunnen overmaken.

5. Wordt er ook rekening gehouden met het Jeugdfond Sport & Cultuur?

Ja zeker! We zijn er uiteraard bekend mee dat bij sommige leden de cotributie via een organisatie verloopt zoals Jeugdfonds Sport & Cultuur. En ook daar is een goede oplossing voor. NIKKI stuurt een reminder naar het lid om zijn vergoeding te regelen. NIKKI ontvangt vervolgens van het lid een goedkeuring met aanvraag nummer. Deze koppelt NIKKI terug aan de vereniging en zij kijken of het ontvangen is op hun rekening. NIKKI verstuurt zelf dus geen facturen naar het lid. De communicatie tussen de vereniging en NIKKI verloopt via een verenigings-dashboard waar de club toegang tot krijgt. Zo heb je alles overzichtelijk bij elkaar.

6. Ik wil de contributie-inning via NIKKI laten verlopen. Wat moet ik nu regelen?

Belangrijk is dat je Club.Contributie goed hebt ingericht. Hoe je dit doet, zie en hoor je via bovenstaande video. Om gebruik te kunnen maken van de inning via NIKKI, kun je NIKKI Contributie-inning in onze Shop in Sportlink Club bestellen. Dit is gratis! Na je bestelling ontvang je direct een mail en daar vind je een link om ook de aanvraag bij NIKKI te plaatsen. Ook dit is gratis. Heb je dit gedaan, dan word je gebeld om samen alles goed in te richten en op te volgen.

7. Wat moet ik doen om de betalingen vanuit Nikki bij de leden te verwerken?

Nadat NIKKI contributiegelden heeft geïnd voor jouw vereniging zullen ze dit wekelijks afdragen naar de rekening van de vereniging. Je hoeft hier als club niets voor te doen, want dit verloopt volledig automatisch. De afdracht wordt automatisch afgeletterd tegen de openstaande posten binnen de financiële modules in Sportlink Club, zodat dit dan ook weer up-to-date is.