Op deze pagina leggen we uit welke stappen je neemt om de contributie via NIKKI te laten innen. Wat heb je nodig en vooral hoe richt je Club.Contributie in. Ook al heb je Club.Contributie eerder al ingericht, adviseren we onze video's met uitleg op te volgen. Zo weet je zeker dat je alles goed hebt ingericht naar aanleiding van onze richtlijnen.

Activeer NIKKI Contributie-inning, gratis

Om de contributie door Nikki te laten innen, is het goed eerst contact op te nemen met Nikki. Overtuigd van Nikki? Afspraken gemaakt? Activeer vervolgens het product NIKKI Contributie-inning in de SHOP in Sportlink Club. Dit is kosteloos. Dit product fungeert als een soort sleutel waarmee Nikki in staat is informatie uit Sportlink te halen. Natuurlijk alleen de informatie die nodig is om de factuur te innen. Dit betreft informatie over leden en facturen en de mogelijkheid de factuur te downloaden door Nikki.


Wij gaan je hieronder verder helpen met de inrichting van Club.Contributie. De uitleg is als volgt opgebouwd:

  1. De eenmalige inrichting
  2. De inrichting bij aanvang van het seizoen
  3. De inrichting van Club.Contributie gedurende het seizoen

1. De basisinrichting van Club.Contributie - Eenmalig

1.1 Contributieregels en spelactiviteiten

In de video hierboven wordt gesproken over de richtlijnen voor de contributiestaffels. Via deze link download je een Excel-formulier dat structuur en houvast biedt bij het inrichten van de contributieregels en spelactiviteiten. Dat maakt het allemaal gemakkelijker.

1.2 Algemene instellingen

De basis voor het regelen van de contributie: de algemene instellingen. Bekijk hieronder de video zodat je precies weet hoe alles werkt.

1.3 Spelactiviteiten toevoegen aan leden

1.4 Afwijkende contributie of betaalwijze

Heb je de contributieregels en spelactiviteiten goed vastgelegd en de spelactiviteiten toegevoegd aan de leden? En de algemene instellingen ook op orde? Dan ben je al op de goede weg. Het komt regelmatig voor dat niet iedereen bij de vereniging hetzelfde bedrag aan contributie hoeft te betalen. Hieronder verschillende scenario's uitleg hoe je Club.Contributie inricht bij een afwijkende contributie.

Korting op contributie
Donateurs en vrienden van..7 tegen 7, 35+
en 45+
TeammanagersOpslagenContributie via een sportfonds
Bekijk hier de video met uitleg over gezins- en vrijwilligerskorting op contributieBekijk hier de video met uitleg over contributie voor donateurs en Vrienden van...
Betalen leden een ander bedrag voor contributie voor deze competities? Bekijk hier de video.Teammanagers betalen wellicht een ander bedrag voor de contributie. Bekijk hier de video.Opslagen voor wasgeld, een kledingfonds? Ook dit regel je in Club.Contributie.Contributie via bijvoorbeeld het Jeugdfond Sport & Cultuur? Bekijk hier de video.

2. Contributie innen - Start van het seizoen

2.1 Boekjaar en contributieseizoen aanmaken

 

2.2 Contributie updaten en koppelen

 

2.3 Inning via NIKKI

2.4 Eerst alles via automatische incasso, de storno's via NIKKI

 

3. Contributie gedurende het seizoen - Periodiek (volgt nog)

3.1 Aanmelden van nieuwe leden

3.2 Contributie facturering

3.3 Tuchtzaken doorbelasten

Vragen over Sportlink of over NIKKI?

Via bovenstaande uitleg en video's zorg je ervoor dat Sportlink goed is ingericht zodat het innen van de contributie via NIKKI soepel verloopt. Heel veel succes! Heb je vragen over de contributie-inrichting in Sportlink? Dan kun je ons altijd benaderen via 088-7700500. Of stel je vraag via ticket/mail.

Vragen over NIKKI? Wellicht vind je het antwoord op je vraag op deze webpagina van NIKKI. Je kunt NIKKI ook altijd even bellen of mailen. Hier vind je alle contactgegevens.