Pasfoto koppeling met KNVB


Mogelijk kunnen jullie een koppeling maken met de pasfoto-database van de KNVB, zodat automatisch de beschikbare pasfoto's zichtbaar worden bij het juiste lid.


Denk niet dat het gewenst is dat eigen ingescande foto's worden gebruikt voor het aanmaken van een spelerspas.  

Dat levert mogelijk kwaliteitsissues op (met welke resolutie moet worden gescand) en actualiteit van de foto.

Dit nog los van het feit dat niet iedereen een scanner heeft en het voor grote vereniging veel extra werk met zich meebrengt.


Ik zit niet te wachten op inscannen van foto's, nog los gezien van het feit of spelers wel willen dat hun foto mogelijk zichtbaar wordt.

Met de apps en privacy niveau is daar al nodige om te doen!

In overleg met de KNVB worden diverse mogelijkheden besproken met betrekking tot foto's en spelerspassen in Sportlink Club. Wij verwachten op kort termijn meer duidelijkheid te hebben en deze informatie met jullie te kunnen delen. 

Ik zou ook graag een koppeling zijn tussen spelerspas en SL.

Ik zou graag willen, dat de pasfoto gebruikt wordt voor de spelerspas.

Zodat het fotoformulier achterwege kan blijven. Scheelt een heleboel aan portokosten.

Zowel voor het versturen van het fotoformulier als het terugsturen van het formulier met de pasfoto..