Pasfoto koppeling met KNVB


Mogelijk kunnen jullie een koppeling maken met de pasfoto-database van de KNVB, zodat automatisch de beschikbare pasfoto's zichtbaar worden bij het juiste lid.


Hoi Carolyn,


Zie de reactie boven je vraag van Theo. Daar staat omschreven hoe je een foto in Sportlink Club kunt veranderen. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om via de KNVB Wedstrijdzaken app je pasfoto te wijzigen. Wellicht is het dus handiger om even op de update van de app te wachten.


De KNVB zal over de app en de functionaliteiten ervan gaan communiceren, dus het is handig om de communicatiekanalen van de KNVB in de gaten te houden/te volgen zodat je altijd op de hoogte bent.
Enige idee hoe je een foto kan veranderen?

Ik ga er vanuit dat je een digitale foto hebt opgeslagen. Zoek de persoon waarvan je de foto wilt toevoegen. Op het persoonsscherm zie je rechtsboven het vak Foto door daar op te klikken kan je de opgeslagen foto opzoeken en toevoegen aan het persoonsscherm.

hoe krijg ik mijn persoonlijke foto toegevoegd?

Wat is een redelijke termijn om hierover een besluit te verwachten van de KNVB? Resultaat gericht werken zal toch ook hiervoor gelden?

@ Lambert

U schrijft over problemen waarvoor reeds oplossingen bestaan. Bij het zaalvoetbal zijn er geen spelerspassen en wordt zowel het DWF als de controle digitaal via een app afgehandeld. Lees meer op onderstaande pagina:

https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000073299-doorlooptijd-van-een-spelerspas


Pasfoto's

Momenteel wordt de volgende melding weergegeven bij KNVB verenigingen: "Het is door uw bond momenteel niet toegestaan om voor bondsleden de pasfoto te verwijderen of wijzigen". Dit wijst op mogelijke veranderingen op dit gebied. Aangezien onze vereniging de pasfoto's gebruikt op de website, is het vervelend dat nergens melding is gemaakt deze mogelijke veranderingen. Wij horen dan ook graag welke wijzigingen op stapel liggen, om onnodige vrijwilligerswerkzaamheden te voorkomen.

Pasfoto's van leden kunnen nu al door verenigingen zelf worden geplaatst in Sportlink (wel even scannen natuurlijk). Het zou super handig zijn als de Drukkerij Spelerspassen die pasfoto's gebruikt. Geen gedoe meer met pasfotoformulieren (die ook nogal eens in de post zoek raken). Som leveren spelers de pasfoto al digitaal aan en moeten wij (heel ouderwets) expliciet om een fysieke pasfoto vragen. Niet meer van deze tijd.
Omgekeerd zou het - om te beginnen - handig zijn als alle door Drukkerij Spelerspassen gescande pasfoto's in Sportlink worden opgenomen.

 

Als ik goed lees, bedoelt de initiator van deze post, dan de pasfoto's die zijn gescand door de drukker (KNVB) in Sportlink bij het betreffende lid zichtbaar worden.


Ik lees echter reacties waarin over de omgekeerde weg wordt gesproken waarbij de vereniging de pasfoto mag gaan inscannen en de KNVB daar dan gebruik van wil gaan maken.


De spelerspas is bedoeld om in het veld te kunnen controleren of spelers die aan de wedstrijd deel gaan nemen ook degene zijn die op het digitaal wedstrijdformulier staan vermeld.

Dat hoort een scheidsrechter te doen, al gebeurt dat in de praktijk (zeker op recreatie niveau) niet of nauwelijks.

Wordt knap lastig wanneer sprake is van een digitale spelerspas om dan in het veld te controleren of de spelers overeenkomen met wie op het wedstrijdformulier staan.


Lijkt vormen van een administratieve tijger te aan te nemen.

Allemaal leuk bedacht door KNVB en ook om er dan maar weer bij de steeds spaarzamere wordende vrijwilliger neer te leggen.


Kosten van een spelerspas belasten we door naar het lid.

Je kunt toch niet verwachten van vrijwilligers dat zij om de kosten die de KNVB genereerd nog meer onbetaalde vrije tijd daarvoor gaan inzetten?!


Overgang binnen het zaalvoetbal naar digitale passen is goed verlopen. Nu het veld nog.

Is er al nieuws.

Het is niet meer van deze tijd om zo te werken, alles moet digitaal, ik zou zeggen maak dan ook gelijk een goed ontwerp en hergebruik data.Navraag bij de KNVB : er wordt hard aan gewerkt. Nog even geduld.

ik ben absoluut voor het kunnen koppelen van een pasfoto in de ledenadmin of een pasfoto digitaal beschikbaar kunnen stellen, om alle papierwerk daaromtrent te voorkomen.


ik zie (vooralsnog) niet dat de spelerspas fotos aan sportlink zijn toegevoegd. dit zou het eea voor de O13+ vergemakkelijken.


is hierover een update beschikbaar?

Deze week is op een bijeenkomst voor het zaalvoetbal (afschaffen papieren wedstrijdformulier) gezegd dat per 1 juli voor het veld- en zaalvoetbal de foto's van de spelerspassen toegevoegd worden aan Sportlink. Vind een speler dat de foto niet meer lijkt, dan kan hij een nieuwe foto inleveren, die gescand moet worden.

Ook ik ben er voorstander van dat de pasfoto van de spelerspas gebruikt wordt om over te nemen bij het lidrecord in sportlink!

Beste Lambert,


Het moet straks wel met het zaalvoetbal.

De spelerspas gaat met ingang van het nieuwe seizoen vervallen.

Hoeft ook niet meer meegenomen te worden naar de zaal. Dit voorkomt verlies en laten liggen in de hal. En geld. Dus het wordt extra hard werken.


En ja. de overgang van E naar D moet wel gedaan worden.

Met als de vervanging na 4 jaar en daarna weer 4 jaar.


Bij overgang naar senioren is de huidige pasfoto 10 jaar geldig. Net al op je rijbewijs.

Daarna opnieuw. Het is even aanpoten, maar het scheelt geld. En dat is belangrijk.

De clubs betalen ook nog eens voor de pas. En dat vervalt ook.