Algemene uitleg autorisaties

De beheerder van Sportlink Club kan via gebruikersbeheer verschillende rollen definiëren zoals bijv. de Ledenadministrateur, Penningmeester, Wedstrijdsecretaris of de Vrijwilligerscoördinator. Per functie binnen de vereniging kan de beheerder instellen welke menu items beschikbaar mogen zijn.

Stel u bent Ledenadministrateur binnen uw sportvereniging en bent verantwoordelijk voor o.a. het aanmelden van uw leden. Van de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging heeft u de rechten voor o.a. Relatiebeheer en Ledenbeheer gekregen om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Onder aan deze pagina kunt u op de link "Contributiebeheer" klikken en onderstaande stappen volgen om te zien welke menu items in Sportlink Club voor u als ledenadministrateur beschikbaar zijn.

1. Klik op 

Het menu wordt nu uitgeklapt

2. Klik nogmaals op 

In onderstaand voorbeeld kunt u zien welke menu items in Sportlink Club u ter beschikking heeft.

Onderstaand vindt u de autorisaties die betrekking hebben op de Contributiemodule. Per autorisatie kunt u inzien welke functionaliteiten er beschikbaar zijn. Deze functionaliteiten kunnen per bond verschillen en zijn allen beschikbaar wanneer u als vereniging een abonnement heeft op de Contributiemodule.

Indien voor een rol is ingesteld dat de gebruiker alleen lezen rechten heeft zullen dezelfde functionaliteiten beschikbaar zijn. De gebruiker heeft echter niet de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren. Informatie over het instellen hiervan kunt u lezen bij Gebruikers aanmaken en toevoegen .

Contributiebeheer
Systeem
Beschikbare functionaliteitKNVBKNHBKNKVNHVJBNKNZBNevoboKNBRDKNAUKNBSBGeneric
Thema en kleurinstellingenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Scherminstellingen verwijderenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
AfsluitenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Vereniging
Beschikbare functionaliteitKNVBKNHBKNKVNHVJBNKNZBNevoboKNBRDKNAUKNBSBGeneric
Digitale contactgegevensJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Contributie

Voor de Contributiemodule zijn er verschillen in beschikbare functionaliteiten indien de gebruiker hiervoor alleen lezen rechten heeft. Bij alleen lezen rechten zijn er minder functionaliteiten beschikbaar en is het niet mogelijk om wijzigingen door te voeren.

Contributie - Alleen lezen
Beschikbare functionaliteitKNVBKNHBKNKVNHVJBNKNZBNevoboKNBRDKNAUKNBSBGeneric
Contributie-journaalpostenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Zoeken contributie facturen en aanmaningenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Saldilijst contributieledenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Debiteurenkaart contributieledenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Contributie
Beschikbare functionaliteitKNVBKNHBKNKVNHVJBNKNZBNevoboKNBRDKNAUKNBSBGeneric
Contributie-factureringJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Contributie-aanmaningenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Kopie CieOp draaienJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Kopie Pain bestand opvragenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Contributie-journaalpostenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Zoeken contributie facturen en aanmaningenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Afletteren contributie-ontvangstenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Saldilijst contributieledenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Debiteurenkaart contributieledenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Overzicht openstaande facturenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Leden zonder factuurJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Overzicht facturen per runJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Instellingen > ContributieJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Instellingen > Formulier instellingenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Instellingen > BankrelatiesJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Instellingen > BoekjarenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Instellingen > GrootboekrekeningenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Instellingen > Machtigingsformulieren aanmakenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Instellingen > Machtigingsformulieren opnieuw afdrukkenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Boekhouding
Beschikbare functionaliteitKNVBKNHBKNKVNHVJBNKNZBNevoboKNBRDKNAUKNBSBGeneric
Dagboeken > BankJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Dagboeken > Wijzigen boekingenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Managmentinformatie
Beschikbare functionaliteitKNVBKNHBKNKVNHVJBNKNZBNevoboKNBRDKNAUKNBSBGeneric
Managementinformatie > contributie-inkomstenJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Help
Beschikbare functionaliteitKNVBKNHBKNKVNHVJBNKNZBNevoboKNBRDKNAUKNBSBGeneric
Support > HandleidingJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Support > Online HelpdesksysteemJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Updates > UpdatesJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Updates > Release NotesJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

Info: Heeft u niet voldoende rechten om uw werkzaamheden in Sportlink Club uit te voeren? Neem dan contact op met de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging. De beheerder kan uw rechten aanpassen. Meer informatie lees Gebruikersbeheer en Gebruikers aanmaken en toevoegen .