Deelnamekosten en vergoedingen verrekenen met de contributie

Bij bepaalde opleidingen zullen deelnemers moeten betalen om deel te nemen aan de opleiding. Ook kan het gebeuren dat de deelnemers een vergoeding krijgen voor deelname aan de opleiding. Deelnamekosten en vergoedingen voor een opleiding kunnen in Sportlink Club eenvoudig verrekend worden met de Contributiemodule. Zodra een deelnemer voor de opleiding moet betalen, dan wordt het betreffende bedrag automatisch bij de contributie opgeteld. Krijgt een deelnemer een vergoeding bij deelname aan een opleiding, dan wordt dit bedrag verrekend met de contributie.

Let op: Voorwaarde voor de automatische verrekening van deelnamekosten of vergoedingen is dat u gebruik maakt van Club.Contributie. Lees bij Club.Contributie hoe de penningmeester met een druk op de knop facturen voor deelnamekosten of creditnota's voor vergoedingen kan genereren.

Inzien van deelnamekosten en vergoedingen

Maakt u gebruik van de Contributiemodule, dan kunt u nakijken of de vergoeding of deelnamekosten daadwerkelijk zijn aangemaakt voor de betreffende persoon. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid op via Zoek leden en relaties

2. Dubbelklik op het betreffende lid

3. Klik op Producten & Facturen

4. Klik op Overig

In onderstaande afbeelding ziet u dat het zogeheten contributie-product voor de betreffende persoon correct is aangemaakt: