Tabblad diploma's, passen en blokkades

In Sportlink Club is het mogelijk om diploma's en passen (b.v. een spelerskaart of een spelerspas) te registreren. Je kunt ook zelf aangemaakte diploma's toevoegen bij de leden. Lees hier hoe je zelf Diploma's en passen kunt aanmaken .
Naast de zelf aangemaakte diploma's en passen is het mogelijk dat een lid vanuit de bond een diploma heeft gekregen - voor het behalen van bijvoorbeeld een cursus - of een pas of kaart heeft ontvangen om deel te kunnen nemen aan een wedstrijd. Deze diploma's en passen worden weergegeven op dit tabblad. Het is niet mogelijk om een bondsdiploma of pas te wijzigen.

Ook blokkades zijn op dit tabblad toe te voegen. Hier kun je een financiële blokkade instellen op lidniveau of op het niveau van een spelactiviteit. Hiermee kun je voorkomen dat een lid naar een andere vereniging gaat zonder dat aan de contributieverplichting is voldaan.

Toevoegen diploma's en passen

Neem onderstaande stappen om een zelf aangemaakt(e) diploma en/of pas toe te voegen:

1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm . Meer informatie zie Zoek leden en relaties
2. Open de lidgegevens van de persoon
3. Ga naar het tabblad Diploma's, passen en blokkades

Let op: Als je het tabblad Diploma's, passen en blokkades niet ziet, kun je dit toevoegen bij Gebruikersinstellingen

Onderstaand scherm verschijnt:

4. Klik op

Onderstaand scherm verschijnt.

5. Kies uit de dropdown het gewenste diploma/ pas
6. Plaats indien noodzakelijk een Opmerking
7. Geef de Ingangsdatum in
8. En klik op

De gegevens staan vervolgens bij het lid vermeld.

Info: Biedt de bond de mogelijkheid om een Verklaring Omtrent Gedrag bij een persoon toe te voegen, dan heb je in de dropdown bij Diploma de optie VOG .

Info: In Sportlink Club worden alleen de spelerspassen of spelerskaarten met de status Uitgegeven bij het lid getoond.

Wijzigen verenigingsdiploma's

Heb je een zelf aangemaakt diploma toegevoegd en wil je de einddatum wijzigen, omdat het lid bijvoorbeeld de bijscholing met goed resultaat heeft afgesloten?

1. Dubbelklik dan op de regel van het betreffende diploma 

Onderstaand scherm wordt getoond

2. Pas de einddatum aan naar de gewenste datum

3. En sla de wijziging op

Licenties zichtbaar

Bij de Trainerslicenties is inzichtelijk welke licenties een lid heeft. Licenties worden uitsluitend door jouw bond toegevoegd. 

Instellen Blokkades

Er zijn twee mogelijkheden voor het instellen van een blokkade. Een blokkade kan ingesteld worden op lidniveau of op het niveau van de spelactiviteit. Met het instellen van een blokkade kun je voorkomen dat een persoon overgeschreven wordt naar een andere vereniging of dat het lid dezelfde spelactiviteit bij een andere vereniging gaat beoefenen. Hiermee kun je afdwingen dat het lid voldoet aan de contributieverplichting van jullie vereniging.

  1. Blokkade op lidniveau: Het lid mag nu niet overgeschreven worden naar een andere vereniging
    • Mogelijk voor JBN, Reddingsbrigade, KNBSB en KBHB
  2. Blokkade op spelactiviteit : Het lid mag nu wel overgeschreven worden naar een andere vereniging. De nieuwe vereniging mag de geblokkeerde spelactiviteit niet toevoegen.
    • Mogelijk voor KNVB, NHV, KNKV, Nevobo en NBB

Volg onderstaande stappen om een blokkade in te stellen.

Blokkade op lidniveau

1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm . Meer informatie zie Zoek leden en relaties
2. Open de lidgegevens van de persoon
3. Ga naar het tabblad Diploma's, passen en blokkades

4. Klik op

Onderstaand scherm verschijnt.

5. Klik dan direct op

Door het selecteren van '-' bij Sport kiest u voor blokkade op lidniveau. Het lid kan dan niet bij een andere vereniging binnen de bond worden aangemeld. Indien het door de bond niet is toegestaan om dit type blokkade op te leggen verschijnt onderstaande melding .

Blokkade op niveau van de spelactiviteit

Als een blokkade op één specifieke spelactiviteit wordt ingesteld kan deze persoon deze spelactiviteit niet bij een andere vereniging gaan uitoefenen. De blokkade dient dan eerst verwijderd te worden door de vereniging die de blokkade heeft ingesteld.

Let op: Een blokkade kan worden opgelegd voor personen met een actieve spelactiviteit en voor personen die een spelactiviteit in het verleden (tot 3 jaar terug) actief hebben gehad. Het opleggen van een blokkade bij personen die een spelactiviteit in het verleden actief hebben gehad is alleen mogelijk als de persoon de spelactiviteit inmiddels niet elders actief heeft.

1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm . Meer informatie zie Zoek leden en relaties
2. Open de lidgegevens van de persoon
3. Ga naar het tabblad Diploma's, passen en blokkades

4. Selecteer de sport/ spelactiviteit

2. En klik op

Op het tabblad Persoon kun je zien dat een financiële blokkade is ingesteld voor deze persoon.

Bewerken ingestelde blokkade

1. Dubbelklik op de regel van de blokkade die u wilt wijzigen

Onderstaand scherm verschijnt.

2. Vul indien gewenst een einddatum in

3. Klik op

Verwijderen blokkade

1. Selecteer de regel met de betreffende blokkade

2. Klik op

Onderstaande melding verschijnt

3. Klik op Ja indien de blokkering opgeheven moet worden .

De regel is nu verwijderd.