Functies binnen de vereniging

Binnen een vereniging zijn er diverse taken die uitgevoerd moeten worden, zoals het zitting nemen in het dagelijks bestuur, het geven van trainingen of invulling geven aan verschillende commissies (bijvoorbeeld de technische commissie). In Sportlink Club bestaat de mogelijkheid om deze functies, trainers en commissies te registreren. Het registreren van verenigingsfuncties is mogelijk via het tabblad verenigingsfuncties bij het betreffende lid.

Om een overzicht te maken van alle functionarissen binnen de vereniging kan je gebruik maken van de functionarissenlijst in Sportlink Club.

Let op:

Als u het tabblad verenigingsfuncties niet ziet, kunt u dit zichtbaar maken bij de gebruikersinstellingen. De beschrijving hiervan vindt u op de pagina Gebruikersinstellingen.

Op deze pagina worden de volgende onderwerpen besproken:

Toevoegen functies

Om een verenigingsfunctie bij een lid te registeren, neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid op

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad "Verenigingsfuncties"

Een functie kunt u toevoegen in het gedeelte functies:

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

5. Indien u een zelf aangemaakte verenigingsfunctie wilt toevoegen, kunt u een vinkje plaatsen bij "Verenigingsfunctie?"

Info:

U kunt de eigen verenigingsfuncties (zoals bijvoorbeeld de functie "barman") zelf aanmaken, invoeren en beheren. Voor meer informatie zie > Eigen verenigingsfunctie aanmaken en instellen.

De keuzelijst wordt automatisch aangepast naar een lijst met alleen verenigingsfuncties.

7. Selecteer de gewenste functie

Indien u kiest voor voorzitter, penningmeester of secretaris is het e-mailadres verplicht.

Indien een wijziging van de penningmeester, secretaris of ledenadministrateur wordt doorgevoerd, heeft u - afhankelijk van de bond waarbij de vereniging is aangesloten - de mogelijkheid om ook de overige adressen te wijzigen.

FunctieOverig adresBonden
Penningmeester
  • Nevobo
  • KNKV
  • Atletiekunie
Secretaris
  • KNKV
  • Nevobo
  • NHV
  • KNZB
  • Atletiekunie
  • Overige sporten
Ledenadministrateur
  • Nevobo

8. Klik op

Let op:

De ingangsdatum van bondsfuncties is altijd gelijk aan de aanmaakdatum. Alleen de bond kan deze datum veranderen.

Let op:

Het systeem staat niet toe dat éénzelfde functie tweemaal aan dezelfde persoon wordt toegekend.

Verwijderen bondsfunctie

1. Zoek het betreffende lid op

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad verenigingsfuncties

4. Selecteer de functie die u wilt verwijderen

5. Klik op

De volgende melding verschijnt:

6. Kies ja of nee

Kiest u voor ja dan wordt er een einddatum ingevoerd bij deze functie.

Verwijderen verenigingsfunctie

1. Zoek het betreffende lid op

2. Open het betreffende lid

3. En ga naar het tabblad verenigingsfuncties

Je herkent een verenigingsfunctie aan het vinkje in de kolom Verengingsfunctie?

4. Selecteer de functie die u wilt verwijderen

5. En vul de einddatum in de kolom Eind in 

6. Klik op

Toevoegen of wijzigen voorzitter, penningmeester of secretaris

 Atletiekverenigingen, klik hier

Let op:

Atletiekverenigingen die met Sportlink Club werken, moeten eerst de functie bij een lid beëindigen voordat dezelfde functie bij een ander lid wordt toegevoegd. Dit geldt ook voor de functies verenigingsvoorzitter, verenigingssecretaris en verenigingspenningmeester. Het verwijderen en toevoegen van alle verenigingsfuncties gebeurt op de manier die hierboven staat beschreven.

Om de functie van voorzitter, penningmeester of secretaris toe te kunnen voegen of te wijzigen, neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het lid op aan wie je de functie toe wilt kennen

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad verenigingsfuncties

Een functie kunt u toevoegen in het gedeelte functie:

4. Klik op

5. Selecteer de functie die u wilt toevoegen (het volgende scherm verschijnt):6. Klik op

De volgende melding verschijnt:

7. Klik op

De functie bij de oude voorzitter krijgt een einddatum en bij de nieuwe voorzitter wordt de functie toegevoegd.

Afhankelijk van de sportbond waarbij de vereniging is aangesloten, verschijnt bij het wijzigen van de secretaris onderstaande melding.

Kiest u hier voor Ja dan zal het verenigingsadres overschreven worden met het adres van de nieuwe secretaris.


Verwijderen voorzitter, penningmeester of secretaris

Om de functie van een voorzitter, secretaris of penningmeester bij een persoon te verwijderen, neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid op

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad Verenigingsfuncties

4. Selecteer de betreffende regel

5. Klik op

De volgende melding verschijnt:

>6. Kies Ja of Nee

Kiest u voor Ja dan verschijnt de volgende melding:

7. Klik op OK en volg de stappen zoals beschreven bij Toevoegen voorzitter, penningmeester of secretaris

Verwijderen historie

Het is mogelijk dat per abuis een functie is toegekend aan een lid. In dat geval kan de regel verwijderd worden. Voor het verwijderen van de historie neemt u de volgende stappen:

1. Selecteer de gewenste regel

2. Klik op

De volgende melding verschijnt:

3. Bevestig met Ja of Nee

Kiest u voor Ja dan wordt de regel verwijderd, zie onderstaand scherm:

Het is wettelijk verplicht om een dagelijks bestuur te hebben. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Deze functies mogen door één dezelfde persoon vervuld worden. Omdat deze functies verplicht zijn, is het niet mogelijk om deze te verwijderen zonder dat een nieuw persoon is aangesteld in deze functie.

Toevoegen trainer

Om een trainer bij een persoon toe te voegen, neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid op

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad verenigingsfuncties

Een trainer kunt u toevoegen in het gedeelte trainer:

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt (voorbeeld):

5. Voor het toevoegen van een zelf aangemaakte trainer, plaatst u een vinkje bij verenigingstrainer?

De keuzelijst wordt automatisch aangepast naar een lijst met alleen verenigingstrainers.
Let op: wanneer bij het vastleggen van deze functiesoort in de keuzebalk "Sporttype" geen gegevens worden weergegeven, zal eerst een verenigingssport moeten worden aangemaakt. Anders kan de verenigingstrainer niet worden vastgelegd. Zie hiervoor de instructie Eigen sport- en spelactiviteiten aanmaken .

Info:

U kunt de clubtrainers, bijvoorbeeld een looptrainer, zelf aanmaken en beheren. Meer info: Eigen trainers aanmaken

6. Selecteer de gewenste soort

7. Selecteer het gewenste sporttype (spelactiviteit)

8. In het veld bezoldigd geeft u aan of de trainer betaald wordt of niet

9. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

Verwijderen trainers

Om een (bonds)trainersfunctie van bij een persoon te beëindigen, neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid op

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad verenigingsfuncties

In het gedeelte trainer kunt u de regel verwijderen:

4. Selecteer de te verwijderen regel

5. Klik op

De volgende vraag verschijnt:

6. Kies Ja of Nee

Kiest u voor Ja dan wordt er een einddatum gevuld, zie onderstaand scherm:

Om de betreffende functie te verwijderen (dit is niet verplicht natuurlijk) klikt u nogmaals op de regel en weer op de  en kiest weer Ja of Nee .


Om een (verenigings)trainersfunctie van bij een persoon te beëindigen, neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid op

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad verenigingsfuncties

In het gedeelte trainer kunt u de regel verwijderen:

4. Klik binnen het veld "Eind" op het gele vierkantje (Kalender), zie afbeelding hierboven

5. Kies de datum waarop de trainersfunctie moet worden beëindigd, zie hieronder, en klik op

6. De trainersfunctie is nu van een einddatum voorzien

7. Om de trainersfunctie te verwijderen (dit is niet verplicht natuurlijk) klikt u op en dan op

Persoon toevoegen aan commissie

Neem de volgende stappen om een persoon te registreren als commissielid:

1. Zoek het betreffende lid op

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad verenigingsfuncties

Een commissielid kunt u toevoegen in het gedeelte commissies :

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

6. Selecteer de gewenste commissie.

Voor meer informatie: Beheer uw commissies

7. Selecteer de gewenste commissiefunctie.

Voor meer informatie: Eigen commissiefuncties aanmaken

8. Pas indien gewenst de aanvangsdatum aan

9. U heeft de mogelijkheid om een opmerking te plaatsen in het tekstvak

10. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

Persoon verwijderen bij commissie

Om een commissie bij een persoon te verwijderen, neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid op

2. Open het betreffende lid

3. Ga naar het tabblad verenigingsfuncties

In het gedeelte commissies kunt u de regel verwijderen:

4. Selecteer de regel die u wilt verwijderen

5. Klik op

Er wordt nu een einddatum gevuld, zie onderstaand scherm: