Hier is de informatie over de bondsteams te vinden die door de bond zijn ingedeeld. Voor meer informatie zie de pagina's: Spelers, Bondsdeelnemers en Lokale deelnemers.

De menuoptie Bondsteams is beschikbaar voor gebruikers die de autorisatie hebben voor Wedstrijdzaken of Beheerder teams. Is het menu item niet beschikbaar? Neem dan contact op met de beheerder van Sportlink Club bij je vereniging. Voor meer informatie zie Gebruikersbeheer.

Eigenschappen van een bondsteam

Van een bondsteam wordt een aantal eigenschappen opgeslagen. De teamdetails en de competitiegegevens worden door de bond vastgelegd, de vereniging kan de teamfoto en de deelnemers toevoegen.

Bondsteam

De teamfoto

Met de teamfoto zijn de volgende handelingen mogelijk:

  • Foto vervangen (of toevoegen indien er nog geen foto aanwezig is): Klik op de foto (of op de lege ruimte)
  • Foto (groter) bekijken: Klik op
  • Foto verwijderen: Klik op
  • Foto opslaan: Klik op

Spelers toevoegen aan een bondsteam

Spelers kunnen eenvoudig worden toegevoegd door ze te selecteren in het linkervak op het tabblad Spelers en te klikken op .

Let op:

  • Wil je spelers toevoegen die al in een ander team zijn ingedeeld, zet dan het vinkje uit bij Verberg ingedeelde spelers.
  • Wil je spelers toevoegen die in een andere leeftijdscategorie vallen dan die van het team, zet dan het vinkje uit bij Verberg andere leeftijdscategorieën en dispensatiespelers.

Voor het toevoegen van de overige teamdeelnemers zie de pagina Bondsdeelnemers.

Spelers van het bondsteam toevoegen aan een training

De spelers van het bondsteam kunnen worden toegevoegd aan een in Sportlink Club aanwezige training door te klikken op

Voor het werken met trainingen in Sportlink Club lees verder bij Trainingen.

Spelersstatistieken

Het is ook mogelijk om de statistieken van het team en zijn spelers op te vragen. Deze gegevens worden opgehaald uit het systeem van de bond.

Neem de volgende stappen voor het opvragen van de statistieken van een speler.

1. Selecteer een team of open het gezochte team door erop te dubbelklikken

2. Klik op

Het volgende scherm wordt getoond.

3. Selecteer het Seizoen

4. Selecteer eenSpeltype

5. Klik op

In het scherm dat wordt getoond zijn de statistieken van het team te zien, zoals deze bij de bond bekend zijn.

6. Indien gewenst kunnen de kolommen naar eigen inzicht worden aangepast.

Voor meer informatie zie Kolommen in zoekresultaat aanpassen.

Info:

Om bijvoorbeeld het aantal gespeelde wedstrijden per speler inzichtelijk te maken kan de kolom Wedstrijden met speeltijd worden geraadpleegd.