Toevoegen van bondsdeelnemers

In Sportlink Club heeft u de mogelijkheid om uw bondsteams en spelersopgave in te richten. Hiermee kunt u spelers toevoegen of verwijderen uit bondsteams. Neem de volgende stappen om spelers aan een team toe te voegen of uit een team te verwijderen.

1. Ga naar Wedstrijdzaken

2. Kies voor Teams

Het detailscherm van Teams worden nu getoond. Het scherm is opgedeeld in Bondsteams en Lokale Teams . Standaard wordt het tabblad Bondsteams getoond.

Op het tabblad Bondsdeelnemers ziet u detail informatie over de spelers in het team. Hier ziet u bijv. rugnummers/ capnummers/ slagvolgorde, de leeftijdscategorie, de startdatum en kunt u zien of een speler op het wedstrijdformulier staat.

Info: De samenstelling van bondsteams en de regelgeving voor het aantal spelers en technische staf verschilt per sport en niveau. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw bond.

3. Dubbelklik op het team voor de details

In het scherm dat wordt getoond zie u Teamdetails , Competitiegegevens en de ingedeelde Spelers van het team. Standaard wordt het tabblad Spelers getoond.

4. Klik op het tabblad Bondsdeelnemers

5. Klik op

Het volgende scherm verschijnt

6. Selecteer de Type speler

7. Selecteer de Functie van de speler

8. Selecteer of de speler basisspeler of wisselspeler is

9. Zoek de betreffende speler op d.m.v. een relatiecode of (gedeelte van) voor- of achternaam

U dient minimaal twee letters in te voegen om te zoeken op het begin van de voor- of achternaam.

10. Klik op

In het veld Gevonden Personen worden nu de bondsleden van uw vereniging getoond welke voldoen aan de ingegeven criteria.

Extra criteria voor waterpolo bondsteams

Leden van zwemverenigingen zijn pas speelgerechtigd voor de spelactiviteiten Zwemmen, Waterpolo, Synchroonzwemmen en Schoonspringen als er naast een spelactiviteit ook een startvergunning is toegevoegd. Voor meer info: KNZB - Aanvragen startvergunning, daglicentie en duplicaat waterpolokaart . Spelers die niet aan deze criteria voldoen kunnen niet aan een bondsteam worden toegevoegd.

11. Selecteer de speler die u wilt toevoegen

12. Verwijder, indien gewenst, het vinkje bij Op wedstrijdformulier?

13. Vul, indien gewenst, het rugnummer in

14. Vul, indien gewenst, een opmerking in

15. Klik tot slot op

Onderstaande melding verschijnt als een speler bij een andere leeftijdscategorie hoort.

16. Kies Ja als u de speler wilt toevoegen.

De volgende melding verschijnt zodra de speler is toegevoegd.

17. Klik op OK

Het scherm voor het toevoegen van een speler wordt leeggemaakt, zodat u verder kunt met toevoegen van de spelers totdat u het team compleet heeft.

Wijzigen bondsdeelnemer

Als blijkt dat er bij een bondsdeelnemer verkeerde gegevens geregistreerd staan heeft u de mogelijkheid om deze te wijzigen. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Selecteer het bondslid waarbij u een wijziging wilt doorvoeren

Het volgende scherm verschijnt.

2. Vul de gegevens in die u wilt wijzigen

Maakt uw vereniging gebruik van het wedstrijdformulier in Sportlink Club?

3. Plaats dan een vinkje bij Op Wedstrijdformulier en voeg eventueel Capnummer en Opmerkingen toe. Indien u geen gebruik maakt van het wedstrijdformulier in Sportlink Club, ga naar stap 4.

4. Klik op


Verwijderen deelnemers

Naast het toevoegen van spelers en overige staf komt het ook voor dat u deze deelnemers uit een team wilt verwijderen.

Neem hiervoor de volgende stappen.

1. Selecteer de deelnemer(s) die u wilt verwijderen

2. Klik op

De geselecteerde deelnemers zijn nu verwijderd uit het bondsteam.

3. Verwijder het vinkje bij Geschiedenis van deelnemers verbergen? om de verwijderde deelnemers te zien

Om deze deelnemers definitief te verwijderen neem de volgende stappen .

4. Selecteer de betreffende deelnemers

5. Klik op

De deelnemers zijn nu verwijderd uit de historie.

Toevoegen trainer/coach

Naast het toevoegen van bondsdeelnemers aan een bondsteam heeft u ook de mogelijkheid om de trainer/coach van het team te registreren.

Het verschilt per sport en niveau van de wedstrijd of het verplicht is om een trainer (evt. met licentie of dispensatie) toe te voegen aan uw bondsteam. Neem contact op met uw bond voor meer informatie hierover.

Neem de volgende stappen om een trainer toe te voegen.

1. Dubbelklik op het team waaraan u een trainer/coach wilt toevoegen

2. Klik op

Het volgende scherm verschijnt.

3. Kies bij Type voor Technische Staf

4. Selecteer de functie Trainer/Coach

5. Vul de voor- en/of achternaam van de persoon in die u wilt toevoegen

6. Klik tenslotte op

7. Selecteer de persoon die u als trainer/coach wilt toevoegen

8. Maakt uw vereniging gebruik van het wedstrijdformulier in Sportlink Club?

Plaats dan een vinkje bij Op Wedstrijdformulier en voeg eventueel Opmerkingen toe.

9. Klik tot slot op

Toevoegen assistent scheidsrechter (club) (Niet van toepassing voor KBHB)

Naast het toevoegen van bondsdeelnemers aan een bondsteam heeft u ook de mogelijkheid om een assistent scheidsrechter te registreren.

Het verschilt per sport en niveau van de wedstrijd of het verplicht is om een assistent scheidsrechter (club) toe te voegen aan uw bondsteam. Neem contact op met uw bond voor meer informatie hierover.

Neem de volgende stappen om een assistent scheidsrechter toe te voegen.

1. Dubbelklik op het team waaraan u een assistent scheidsrechter wilt toevoegen

2. Klik op

Het volgende scherm verschijnt.

3. Kies bij Type voor Technische Staf

4. Selecteer bij Functie voor Assistent-Scheidsrechter (club)

5. Vul de achternaam van de persoon in die u wilt toevoegen

6. Klik tenslotte op

7. Selecteer de persoon die u als assistent- scheidsrechter wilt toevoegen

Maakt uw vereniging gebruik van het wedstrijdformulier in Sportlink Club?

8. Plaats dan een vinkje bij Op Wedstrijdformulier en voeg eventueel Opmerkingen toe. Indien u geen gebruik maakt van het wedstrijdformulier in Sportlink Club, ga naar stap 9.

9. Klik tot slot op