In Sportlink Club heb je de mogelijkheid om de gegevens van de vereniging of club in te zien en te registreren. Hierbij moet je denken aan de NAW-gegevens van de vereniging, oprichtingsdatum, webadres, machtiging of de contacten met de bond. Deze gegevens kunt u op ieder moment inzien en/of aanpassen.


Op deze pagina staan de volgende onderwerpen:

Contactgegevens van de vereniging/club

1. Klik in het menu op Vereniging

2. Kies voor Verenigingsgegevens

Onderstaand scherm verschijnt.

Onder Adres/contact worden onder andere contactgegevens van de vereniging getoond. Deze gegevens staan in de bondsdatabase, maar kunnen deels door de vereniging zelf gewijzigd worden. Welke gegevens je wel of niet kunt wijzigen is afhankelijk van de bond waarbij jouw vereniging is aangesloten. De mogelijkheid tot het wijzigen van de gegevens is niet gekoppeld aan een functie.

In onderstaand overzicht wordt per bond aangegeven welke clubgegevens je zelf kunt aanpassen.

Bezoekadres
Telefoonnummer
Verenigingslogo

Standaard correspondentieadres
Bezoekadres
Telefoonnummer
Verenigingslogo

Standaard correspondentieadres
Bezoekadres
Telefoonnummer
Factuuradres
Verenigingslogo

Bezoekadres
Telefoonnummer
Verenigingslogo

Bezoekadres
E-mailadres
Telefoonnummer
Verenigingslogo

Bezoekadres
Telefoonnummer
Verenigingslogo

Standaard correspondentieadres
Bezoekadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Factuuradres
Verzendadres
Verenigingslogo

Standaard correspondentieadres
Bezoekadres
Telefoonnummer
Overige adressen
E-mailadres
Verenigingslogo

Voor elke vereniging is het mogelijk om het clublogo toe te voegen in Sportlink Club. Zodra hier het logo is toegevoegd wordt dit o.a. weergegeven op de achtergrond van de Sportlink Club-omgeving.

Neem de volgende stappen om uw logo toe te voegen:

1. Klik op Klik om foto te kiezen

2. Selecteer het bestand met het logo

3. Klik op Open om de foto toe te voegen

4. Klik vervolgens op

De foto wordt nu weergegeven op de achtergrond van Sportlink Club.

Let op:

Alleen een logo met de volgende bestandstypes kan worden toegevoegd: .jpg, .gif, .png, .bmp

Instellen persoonsgegevens wijzigen

In Sportlink Club bestaat de mogelijkheid om aan te geven dat leden niet zelf hun persoonsgegevens mogen wijzigen via Club.Website, KNVB Wedstrijdzaken app of de andere apps van Sportlink.

1. Verwijder het vinkje indien leden niet zelf de gegevens mogen wijzigen

Let op:

Standaard staat het vinkje aan. Het wijzigen heeft uitsluitend betrekking op adresgegevens en telefoongegevens. De foto en de privacy-instelling (zichtbaarheid) mogen te allen tijde door het lid gewijzigd worden. Voor foto's geldt wel dat dit uitsluitend mogelijk is in de periode dat de bond dit vrijgeeft.

Verstuur welkomstmail

Als vereniging kan je er zelf voor kiezen om gebruik te maken van de welkomstmail die verstuurd wordt naar nieuwe leden. Wil je hiervan geen gebruik maken? Haal dan het vinkje weg bij Verstuur welkomstmail.

Vrijwilligerstaken op het Online aanmeldformulier

Maakt jouw voetbalvereniging gebruik van het Online aanmeldformulier op de website? Dan is het mogelijk om er voor te kiezen de leden ook direct de mogelijkheid te bieden om zichzelf aan te melden voor vrijwilligerstaken. Tenminste als de vereniging ook gebruik maakt van Club.Vrijwilligers. 

Extra communicatiegegevens toevoegen

Bij de communicatiegegevens kan je extra gegevens toevoegen. Zo kan je hier het twitteraccount van de vereniging toevoegen.
Maakt jouw vereniging ook gebruik van de app? Dan heb je hier ook de mogelijkheid om de URL van een pagina op jullie website toe te voegen waarop jullie corona-regels staan. Deze URL wordt dan automatisch getoond in de app.

Klik op de knop Toevoegen onderaan het scherm

Het volgende scherm verschijnt:

Kies voor de optie Url (corona) en voeg de complete URL toe (dus inclusief "https://")

In de app zal nu bij de accommodatiegegevens van de wedstrijd een verwijzing komen te staan naar deze webpagina.

Inzien afgegeven machtigingen aan de bond

Voor voetbalverenigingen en judoclubs is het mogelijk om informatie in te zien over het incassocontract en de machtiging die aan de bond zijn afgegeven. Neem onderstaande stappen om deze gegevens in te zien.

1. Klik in het menu op Vereniging

2. Kies voor Clubgegevens/ Verenigingsgegevens

3. Ga naar Afgegeven machtigingen

Het volgende scherm wordt getoond:

Info:

Als er voor de vereniging geen machtiging is geregistreerd bij de bond, dan volgt de melding: Er zijn geen machtigingen gevonden / afgegeven.

De volgende gegevens worden hier getoond:

  • Incassant-ID (district): Hier wordt het incassant-ID getoond dat hoort bij het district / de kring / de regio waar jouw vereniging onder valt.
  • Incassant-ID (bond): Hier wordt het incassant-ID getoond dat hoort bij de bond waar jouw vereniging onder valt.

Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en kun je niet wijzigen.

Hier ziet u ook de machtigingen die uw vereniging heeft afgegeven aan uw bond. Het is mogelijk om de kolommen naar eigen wens in te richten. Voor meer informatie zie Kolommen in zoekresultaat aanpassen.

4. Dubbelklik op de machtiging waarvan u de gekoppelde documenten wilt inzien

Indien er geen documenten gekoppeld zijn, verschijnt de volgende melding:

Inzien contactdossier(s) met uw bond

Indien jouw vereniging aangesloten is bij een bond die de contactmomenten met de vereniging in Sportlink registreert, dan kun je de contactdossiers die de bond met jullie heeft gedeeld inzien. Neem hiervoor de volgende stappen.

1. Klik in het menu op Vereniging

2. Kies voor Clubgegevens/ Verenigingsgegevens

3. Ga naar Contactdossier(s)

Onderstaande scherm wordt geopend

Info:

Indien uw bond geen contactdossier met uw vereniging heeft gedeeld, volgt de volgende melding: Er zijn geen contactdossiers gevonden.

4. Meer informatie over het contactdossier inzien

Door te dubbelklikken op het betreffende contactdossier kunt u de opmerkingen van het dossier inzien, welke de bond met u gedeeld heeft.

Toevoegen documenten

Het is mogelijk om diverse verenigingsdocumenten toe te voegen in Sportlink Club. Zo kun je hier bijvoorbeeld de privacyverklaring toevoegen of de notulen van de ledenvergadering.


Informatie over het online aanmeldformulier voor voetbalverenigingen
Als je als voetbalvereniging gebruikt maakt van het Online aanmeldformulier is het belangrijk dat je hier de privacyverklaring toevoegt. Dit dient een pdf document te zijn. Leden kunnen zich niet aanmelden via het Online aanmeldformulier als de privacyverklaring niet is vastgelegd in Sportlink Club. Voor voorbeelden kijk ook eens op de website van KNVB Assist. 

Neem de volgende stappen om een document toe te voegen:

1. Ga naar Vereniging en kies voor Verenigingsgegevens

2. Kies voor het tabblad Documenten

3. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

4. Kies het soort document dat je wilt toevoegen

5. Vul de omschrijving in

6. En zoek het bestand op je computer op

7. Plaats het vinkje bij Publiceer als je het document ook op de website wilt tonen (De koppeling met de website is nog niet actief en wordt later toegevoegd)

6. En klik op

Zoeken naar documenten

In het bovenste gedeelte van het scherm heb je de mogelijkheid om te zoeken naar de toegevoegde documenten. Heb je een document verwijderd? Zet dan een vinkje bij Toon gearchiveerde documenten.

Documenten verwijderen

Een document kun je in twee stappen verwijderen. Eerst zal het document gearchiveerd worden en daarna kun je het definitief verwijderen.

1. Selecteer de regel van het document dat je wilt archiveren

2. Klik op

De volgende melding wordt getoond:

3. Kies Ja indien je het document wilt archiveren

Wil je het document definitief verwijderen? Selecteer dan nogmaals de regel en klik op verwijderen. Het document zal dan definitief verwijderd worden.