Rechten van consument/individu

Privacy level

Voor de KNVB, KNZB (waterpolo), NHV, KNKV, KNBSB en NBB kunnen alle leden via de app zijn of haar privacy level zelf instellen. Het is tenslotte ook het lid dat zijn privacy level bepaalt. Standaard start een lid met het privacy level op gesloten. Dit privacy level wordt automatisch in alle producten van Sportlink toegepast. Lees hier hoe met je privacy omgegaan wordt in onze apps:

Vanuit de AVG heeft iedere persoon recht op: 

  • Recht op inzage
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op rectificatie
  • Recht op dataportabiliteit

Dit verzoek moet een individu indienen bij de verantwoordelijke. U als club bent zo’n verantwoordelijke. Onderstaand de toelichting op de wijze waarop u deze verzoeken kunt afhandelen binnen de Sportlink applicaties.

Privacy statement voor vereniging richting haar leden

Bij gebruik van Club.Website, Club.Mobiel, Club.TV en Club.Dataservice kunnen persoonsgegevens gepubliceerd worden. Hier moet u uw leden over informeren middels privacy statement of in de lidmaatschapsvoorwaarden. Indien het lid via de app zijn privacy level heeft aangepast naar eigen voorkeur, dan wordt dit ook verwerkt in deze Sportlink producten.

Meer informatie over het aanpassen van de zichtbaarheid voor de leden zie: