Binnen verenigingen vinden er regelmatig wijzigingen plaats in de werkzaamheden m.b.t. de ledenadministratie, contributie e.d.

Dit betekent dat u als beheerder ook gebruikersgegevens wilt kunnen wijzigen.

Het kan voorkomen dat een gebruiker van Sportlink Club niet meer kan inloggen in Sportlink Club. Een van de redenen hiervoor kan zijn dat hij/ zij de gebruikersnaam en het wachtwoord niet meer weet. Als beheerder heb je de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord in te stellen. Zodra de gebruiker inlogt met de ontvangen gegevens zal hij/ zij het wachtwoord moeten wijzigen naar een persoonlijk wachtwoord. 

Wachtwoord wijzigen

Om gebruikerswachtwoorden te wijzigen neemt u de volgende stappen.

1. Kies in het menu voor Vereniging

2. Klik vervolgens op Beheer

3. Klik op Gebruikersbeheer

Onderstaand scherm verschijnt.


4. Dubbelklik op de gebruiker waarvan u het wachtwoord wilt wijzigen

Het volgende scherm verschijnt


5. Vul het nieuwe wachtwoord in bij Nieuw wachtwoord

6. Vul nogmaals het wachtwoord in bij Herhaal wachtwoord

Wilt u de gebruiker de mogelijkheid geven zelf het wachtwoord te wijzigen als men de eerste keer inlogt?

7. Plaats een vinkje bij Wachtwoord wijzigen? De gebruiker krijg bij de eerste inloggen een scherm om het wachtwoord te wijzigen.

8. Klik op

9. Informeer de betreffende gebruiker over het nieuwe wachtwoord

Gebruiker verwijderen

1.Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen


2. Klik op

De gebruiker is nu verwijderd.

Rol verwijderen

1. Ga naar tabblad Rollen

2. Selecteer de rol die u wilt verwijderen

3. Klik op

Melding

Indien er nog een gebruiker aan deze rol gekoppeld is verschijnt de volgende melding.

U dient eerst deze koppeling te verwijderen bij de betreffende gebruiker(s). Meer informatie over het verwijderen van deze koppeling zie Gebruiker koppelen aan nieuwe rol .

In onderstaand scherm ziet u dat de rol verwijderd is.

Gebruiker koppelen aan nieuwe rol

Om gebruikerswachtwoorden te wijzigen neemt u de volgende stappen.

1. Kies in het hoofdmenu voor Vereniging

2. Klik vervolgens op Beheer

3. Klik op Gebruikersbeheer

Onderstaand scherm verschijnt.


4. Dubbel klik op gebruiker waarvan u de rol wilt wijzigen

5. Selecteer in onderstaand scherm de rol waarvoor de gebruiker rechten moet krijgen

Meer informatie over het toekennen van rechten aan een rol zie Gebruikers aanmaken en toevoegen

6. Klik op