Tabblad Spelerhistorie

Voor een aantal bonden geldt dat de Spelershistorie in Sportlink Club beschikbaar is. Dit is de historie van het bondslid zoals bekend bij uw sportbond. De Spelershistorie kunt u niet wijzigen of verwijderen.

Onderstaand een overzicht van de bonden waarvoor het tabblad Spelershistorie beschikbaar is.


Tabblad Spelershistorie

Voor hockey, basketbal, handbal, korfbal, honk en softbal, waterpolo en voetbalverenigingen is het tabblad Spelershistorie beschikbaar. Op dit tabblad wordt de historie van het bondslid getoond zoals bekend bij uw sportbond. De gegevens worden automatisch geregistreerd in Sportlink Club, doordat uw bond deze gegevens bijhoudt. Het is niet mogelijk om deze gegevens te wijzigen in Sportlink Club.

Op het tabblad Teamhistorie zijn de volgende gegevens inzichtelijk:

 • Vereniging Bij welke vereniging heeft het lid gespeeld
 • Team: In welk team heeft het lid gespeeld
 • Sport: Welke spelactiviteit heeft het lid beoefend
 • Aanvangsdatum Startdatum van het bondslidmaatschap
 • Einddatum: Einddatum van het bondslidmaatschap

Op het tabblad Speelhistorie zijn de volgende gegevens inzichtelijk:

 • Club: Bij welke vereniging heeft het lid gespeeld
 • Team: In welke team heeft het lid gespeeld
 • Sport: Welke spelactiviteit heeft het lid beoefend
 • Deelname seizoen: Het aantal wedstrijden dat het lid in het betreffende team in het seizoen heeft gespeeld
 • Deelname laatste 4 wedstrijden: Het aantal wedstrijden dat het lid gespeeld heeft binnen de laatste 4 wedstrijden

Op het tabblad Tuchthistorie zijn de volgende gegevens inzichtelijk:

 • Seizoen Het seizoen waarin de historie is opgebouwd
 • Tuchtdomein: Veld of zaal
 • Omschrijving domein: De competitie waarin het lid heeft gespeeld
 • Rolomschrijving: speler of niet- speler
 • Uitsluiting t.g.v. rood: Het aantal wedstrijden die niet gespeeld mogen worden naar aanleiding van een rode kaart
 • Registraties: Het aantal gele kaarten van het bondslid binnen het seizoen
 • Overloop: Het aantal wedstrijden dat niet gespeeld mag worden in het nieuwe seizoen indien de schorsingen niet zijn uitgezeten in het vorige seizoen.

Op het tabblad Wedstrijdhistorie zijn de volgende gegevens inzichtelijk:

 • Team: In welk team speelde het lid de wedstrijd
 • Wedstrijddatum: De datum van de wedstrijd
 • Wedstrijd: Tegen welk team was de wedstrijd
 • Rol: Wat wat de rol van de speler tijdens de wedstrijd?
 • Basisspeler?: Was de speler een basisspeler?
 • Spelend?: Wat de speler een spelend lid?
 • Wissel in: In welke minuut is de speler er in gewisseld?
 • Wissel uit: In welke minuut is de speler er uit gewisseld?
 • Speeltijd: Hoeveel minuten heeft de speler gespeeld?
 • Gele kaart: Hoeveel gele kaarten heeft de speler?
 • Rode kaart: Hoeveel rode kaarten heeft de speler?