Registratie deelname sportfonds

Voor Judoclubs is het mogelijk om leden die via een sportfonds lid zijn bij een club als zodanig herkenbaar te administreren in Sportlink Club. De registratie van een fondsdeelname wordt via Sportlink Club doorgegeven aan de JBN. Doordat de JBN op de hoogte is van de deelname bij een sportfonds wordt hier rekening mee gehouden bij het factureren van de contributie. Daarnaast wordt ook de communicatie vanuit de JBN richting het betreffende lid hierop afgestemd. De JBN bepaalt welke sportfondsen de clubs kunnen kiezen in Sportlink Club. Deze pagina geeft uitleg over het registeren en verwijderen van een fondsdeelname bij een lid.

Let op: Er bestaan geen controles op de geldigheid van de registratie van een sportfonds bij een lid. Het is de verantwoordelijkheid voor u als club dat het lid dat u hier aanmeldt daadwerkelijk in aanmerking komt voor het desbetreffende fonds. Indien u hier vragen over heeft, neemt u contact op met de JBN.

Om deelname aan een sportfonds bij een bondslid toe te voegen neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende bondslid via het zoekscherm . Meer informatie zie Zoek leden en relaties
2. Open de lidgegevens van de persoon
3. Ga naar het tabblad Sport

Het volgende scherm verschijnt:

4. Klik bij Speciale lidmaatschapen op

Het volgende scherm verschijnt

Info: De JBN bepaalt welke fondsen u hier kunt kiezen. Indien het fonds waar u naar op zoek bent hier niet voorkomt kunt u contact opnemen met de bond.


5. Selecteer
Fonds

6. Selecteer het gewenste F onds

7. Klik op

Het lid staat nu geregistreerd als fondsdeelnemer.

Let op: Een bondslid mag bij 1 fonds zijn aangesloten.

In de toekomst afmelden

U kunt een lid afmelden bij een sportfonds met een datum in de toekomst. Dit kunt u gebruiken indien de einddatum van het fondsdeelname bij registratie al bekend is. Hierdoor wordt de deelname van het lid aan het fonds in de toekomst automatisch beëindigd en heeft u hier geen omkijken meer na.

1. Dubbel klik op de regel van het sportfonds

Het volgende scherm verschijnt.

2. Vul de gewenste afmelddatum in

3. Klik op

De datum is nu zichtbaar in de kolom afmelddatum. Zodra de ingevoerde datum verstreken is zal deze regel verdwijnen.

Verwijderen deelname sportfonds

1. Selecteer de regel die u wilt verwijderen

2. Klik op

De volgende melding verschijnt.

3. Bevestig door te klikken op Ja

De deelname aan het fonds is nu afgemeld en is verwijderd bij Speciale lidmaatschappen.