1. Ga naar menu item Vereniging

2. Kies Onderhoud

3. Klik op Communicatieregels

4. En klik op Wedstrijdwijzigingen

Het volgende scherm verschijnt. Hier kan ingesteld worden welke personen een email bericht moeten ontvangen als er een verzoek voor een wedstrijdwijziging is ingediend.

Neem hiervoor de volgende stappen.

5. Klik op 

6. Selecteer de sport

7. Selecteer de leeftijdscategorie

8. En selecteer de functionaris

Wil je weten welke persoon binnen jouw vereniging deze functie vervult? Neem dan de volgende stappen:

  • Ga naar je zoekscherm
  • Kies tabblad verenigingsfuncties
  • En selecteer de functies waarvan je wilt weten welke persoon deze vervult. 
  • Vervolgens klik je onderin de knop Zoeken. Je krijgt nu de leden te zien die deze functie vervullen.

9. Klik op

Info: De secretaris ontvangt altijd een email als er een verzoek voor een wedstrijdwijziging is ingediend.