Deze pagina geeft meer informatie over aanpassingen en nieuwe functies die in Sportlink Club en in de aanvullende producten zijn toegevoegd. Waar nodig kun je eenvoudig doorklikken naar de handleidingen van de nieuwe functies. Verbeteringen in Sportlink Club zijn doorgevoerd op basis van de waardevolle input van sportbonden, verenigingen en gebruikers van Sportlink Club en de apps.


25 februari

Sportlink Club

 

11 februari

Sportlink Club

Resolutie schermen

We kregen afgelopen periode diverse vragen over schermen die niet helemaal op het scherm stonden. Soms viel daardoor een button buiten het scherm en was niet klikbaar. Bijvoorbeeld bij het aanmelden van nieuwe leden. 

Dit hebben we aangepast. Deze schermen zijn nu ook goed zichtbaar bij de minimale resolutie van 1280 x 1024.


Online aanmeldformulier

Maakt jullie vereniging gebruik van Sportlink Club? En jullie sportbond niet? Dan is het voor Club.Website gebruikers nu ook mogelijk om de communicatieregels in te stellen via Sportlink Club. 

Alle informatie over het Online aanmeldformulier en de daarbij behorende communicatieregels lees je op onderstaande pagina: