Tijdens waterpolowedstrijden komt het voor dat er overtredingen gemaakt worden. Deze overtredingen moeten worden geregistreerd als een tuchtzaak in het bondssysteem. Voordat deze tuchtzaak verwerkt wordt door de bond heeft u als waterpolovereniging tot en met woensdagavond de tijd om uw verweerschrift in te dienen. Dit kunt u doen via Sportlink Club. Neem hiervoor de volgende stappen.

1. Ga naar menu item Wedstrijdzaken

Info: De menu items die getoond worden zijn afhankelijk bij welke bond u als vereniging bent aangesloten.

2. Ga naar Tuchtzaken

3. Kies voor Verweerschriften

Het volgende scherm wordt getoond.

In dit scherm worden personen getoond die in een waterpolowedstrijd een overtreding hebben begaan.

Neem hiervoor de volgende stappen.

1.Selecteer de regel van de persoon waarvoor u een verweerschrift wilt indienen

2. Klik op

Het volgende scherm wordt getoond.

Als de verval datum verstreken is wordt de volgende melding getoond.

3. Klik op

4. Vul een omschrijving in

4. Klik op

Het document wordt nu toegevoegd aan de tuchtzaak. Dit kunnen o.a. .doc, .jpg, .txt bestanden zijn.

5. Dubbelklik op de regel om het ingevoerde verweerschrift te tonen.

6. Dubbelklik op de regel om het toegevoegde document te open.

Als er een overtreding heeft plaats gevonden tijdens een wedstrijd dient de scheidsrechter een tuchtrapport in te voeren. Zodra het rapport in Sportlink Bond is toegevoegd zal deze ook zichtbaar zijn in Sportlink Club. Om het tuchtrapport in te zien neemt u de volgende stappen.

7. Dubbelklik op de regel van de persoon

Het volgende scherm wordt getoond.

8. Dubbelklik op een regel om het rapport te openen

Er wordt nu een pdf bestand geopend.