Leden overschrijven naar uw vereniging

Om een lid over te schrijven naar uw vereniging neemt u de volgende stappen:

1. Voeg het lid als nieuw bondslid toe .  Meer informatie zie Lid met bestaand bondsnummer aanmelden

Het lid komt al voor in de database en zal geparkeerd worden. Binnen 2 werkdagen verwerkt het bondsbureau de geparkeerde leden.

Indien het overgeschreven lid een lid betreft met een startvergunning dienen de volgende stappen na verwerking van de bond nog genomen te worden:

1. Voeg de spelactiviteit toe. Meer info zie Beheer sport- en spelactiviteiten

De startvergunning wordt bij de oude vereniging op ingetrokken gezet en bij uw vereniging op uitgegeven.

Er wordt automatisch een e-mail gestuurd naar de oude vereniging. Het lidmaatschap bij de oude vereniging blijft op aangemeld staan. De oude vereniging dient zelf het lidmaatschap afmelden.

Let op: Een overschrijving dient te worden uitgevoerd door de nieuwe vereniging van desbetreffend lid. Om dubbele registraties te voorkomen kunt u het beste de leden aanmelden middels het bestaande bondsnummer van het desbetreffende lid zoals bekend bij de te verlaten vereniging.

Wanneer een lid naar een andere vereniging toegaat en het lid heeft bij de oude vereniging al een startnummer gehad dan blijft het oorspronkelijke startnummer behouden. Ongeacht voor welke spelactiviteit dit startnummer geldig was. Na invoering van dit lid wordt het lid in eerste instantie geparkeerd. De bond moet deze vervolgens vrijgegeven.

Bij de discipline waterpolo dient de overschrijving voor 1 juni te hebben plaatsgevonden. Houdt bij het overschrijven van leden rekening met het feit dat een lid altijd in eerste instantie geparkeerd wordt en door de bond vrijgegeven moet worden. In het geval van het weekend betekent dit dat de overschrijving twee dagen vertraging oploopt.

Een overschrijving van een lid met startnummer is pas voltooid wanneer het startnummer actief (dus op uitgegeven) staat bij de nieuwe vereniging.