Voor zwemverenigingen en reddingsbrigades is het mogelijk om een speciaal lidmaatschap te registeren in Sportlink Club. Bij speciale lidmaatschappen kunt u het donateurschap van uw bondsleden registreren.

Om een donateurschap bij een bondslid toe te voegen neemt u de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm . Meer informatie zie Zoek leden en relaties
2. Open de lidgegevens van de persoon
3. Ga naar het tabblad Sport

Het volgende scherm verschijnt:

4. Klik op

Het volgende scherm wordt getoond

5. Selecteer het gewenste lidmaatschap

6. Klik vervolgens op

Het lidmaatschap is nu bij het lid toegevoegd en naar uw bond verstuurd.

Verwijderen donateurschap

Om een donateurschap te verwijderen dient u de volgende stappen te nemen.

1.Selecteer de regel die u wilt verwijderen

2. Klik vervolgens op

De volgende melding verschijnt.

3. Kies Ja

Het donateurschap is nu verwijderd.