Periodieke bedragen, die niet afgeleid kunnen worden van een leeftijdscategorie, kunnen groepsgewijs aan leden worden toegekend (gekoppeld). Met behulp van de werkset Algemeen of Contributie kunt u zelf groepen samenstellen waaraan u periodieke bedragen kunt koppelen. Voor meer informatie over de werkset zie: Werkset - selectie van personen maken . U kunt bijvoorbeeld periodieke bedragen toekennen aan teamleden, donateurs, vrijwilligers of een trainingsgroep.

Het toekennen (koppelen) van periodieke producten, verloopt volgens dezelfde procedure als de eenmalige bedragen.

Toevoegen periodieke bedrag

1. Klik op  om een periodiek bedrag toe te voegen

Het dialoogscherm waarmee u nieuwe producten kunt benoemen verschijnt.

Tip: Plaats een minteken voor het bedrag om een korting in te voeren.

2. Klik na de invoer op

De toegevoegde producten zijn nu zichtbaar op het tabblad Producten.

Wijzigen periodiek bedrag

1. Dubbelklik op een product om de gegevens te wijzigen

2. Wijzig de gewenst gegevens

3. Klik op  om de wijzigingen op te slaan

Verwijderen periodiek product

1. Selecteer het periodiek bedrag dat u wilt verwijderen

2. Klik op

De regel is nu verwijderd. 

Koppelen periodieke bedragen

Periodieke bedragen, die niet afgeleid kunnen worden van een leeftijdscategorie, kunnen groepsgewijs aan leden worden toegekend (gekoppeld). Voorbeelden hiervan zijn periodieke bedragen toekennen aan teamleden, donateurs, vrijwilligers of een trainingsgroep. Om periodieke bedragen aan een zelf samengestelde groep te koppelen neemt u onderstaande stappen.

1. Open het zoekscherm

2. Zoek de betreffende leden/ team waaraan u een periodiek bedrag wilt koppelen Meer informatie zie Zoek leden en relaties .

3. Selecteer de leden die u aan de werkset wilt toevoegen

4. Klik op

Het volgende scherm wordt getoond.

5. Selecteer de gewenste werkset: Algemeen of Contributie

De personen worden nu toegevoegd aan de werkset

Voor meer informatie over de werkset zie: Werkset - selectie van personen maken

6. Ga nu naar het menu Contributie

7. Kies Instellingen

8. Klik vervolgens op Contributie

9. Ga naar tabblad Overige periodieke bedragen

10. Kies tabblad Koppelen

Nu worden de leden getoond die u in de werkset heeft geplaatst.

11. Pas indien gewenst het Product aan

12. Vul indien gewenst een afwijkend bedrag en of omschrijving in

13. Pas indien gewenst de selectie aan door vinkjes te verwijderen

14. Klik op

De volgende melding verschijnt.

15. Klik op Ja

16. Klik op OK

Het periodieke bedrag is bij de geselecteerde leden toegevoegd. Meer informatie zie Producten en facturen

(Ont)koppelen periodieke bedragen

Er kunnen meerdere regels voor één lid zijn. Per regel / contributieproduct kan door middel van een vinkje worden aangegeven of deze ontkoppeld moet worden. In de laatste kolom kunt u het betreffende contributieproduct zien dat aan het lid gekoppeld is.

1. Selecteer de personen die u wilt ontkoppelen

Door middel van de rechtermuisknop kan de selectie ongedaan of omgekeerd worden. 

2. Klik op

De volgende melding verschijnt.

3. Klik op Ja

De personen die u niet heeft geselecteerd blijven in het overzicht staan.