Kolommen wijzigen

De kolommen die in uw zoekresultaten worden weergegeven, zijn standaard ingedeeld. U heeft echter de mogelijkheid om andere kolommen toe te voegen of om de huidige kolommen niet zichtbaar te maken.

Stel dat u bij de zoekresultaten bijvoorbeeld ook graag het bankrekeningnummer wilt zien, dan kunt u de kolom Bankrek nr toevoegen. Ook kunt u de volgorde van de kolommen wijzigen. Het is bijvoorbeeld goed voor te stellen dat u graag het adres, de postcode en de woonplaats naast elkaar te zien krijgt. Deze volgorde kunt u geheel zelf bepalen.

U ziet hieronder een afbeelding van zoekresultaten in Sportlink Club. Kijk voor het zoeken en vinden van gegevens in Sportlink Club bij Zoek en Vind .

Onderstaand leest u achtereenvolgens hoe u kolommen kunt toevoegen, verwijderen of de volgorde kunt wijzigen.

Zichtbare kolommen toevoegen

Hiervoor neemt u de volgende stappen:

1. Klik in het zoekscherm op

2. Selecteer bij Beschikbare kolommen de kolommen die u zichtbaar wilt hebben

Tip: Om meerdere kolommen tegelijk te selecteren gebruikt u de Overzicht van de sneltoetsen .

3. Klik op

De kolommen worden toegevoegd aan het veld Zichtbare kolommen .

4. Klik op Ok

5. Klik vervolgens op

De wijzigingen worden per individuele gebruiker opgeslagen.

Tip: U kunt de kolombreedte aanpassen door met de muis naar de scheiding tussen de kolomnamen te gaan. Houd de muisknop ingedrukt en beweeg de muis in de gewenste richting.

Let op: Alleen de zichtbare tekst op uw scherm in de kolommen worden afgedrukt.

Zichtbare kolommen verwijderen

1. Klik in het zoekscherm op

2. Selecteer bij Zichtbare kolommen de kolommen die u niet zichtbaar wilt hebben

Tip: Om meerdere kolommen tegelijk te selecteren gebruikt u de Overzicht van de sneltoetsen .

3. Klik op

De kolommen worden toegevoegd aan het veld Beschikbare kolommen .

4. Klik op Ok

5. Klik vervolgens op

De wijzigingen worden per individuele gebruiker opgeslagen.

Volgorde Zichtbare kolommen wijzigen

U heeft ook de mogelijkheid om de volgorde van de zichtbare kolommen te wijzigen. Stel dat u in de kolommen graag het Adres naast de Woonplaats wilt zien, dan kunt u dat doen door de volgende stappen te nemen.

1. Selecteer bij Zichtbare kolommen de kolom Adres

2. Klik vervolgens op

3. Klik op Ok

U komt vervolgens weer op het Zoekscherm waarop u ziet dat de kolommen gewijzigd zijn in volgorde en de kolom Adres dus voor Woonplaats staat.

Tip: U kunt de kolombreedte aanpassen door met de muis naar de scheiding tussen de kolomnamen te gaan. Houd de muisknop ingedrukt en beweeg de muis in de gewenste richting.

Let op: Alleen de zichtbare tekst op uw scherm in de kolommen worden afgedrukt.