Voor u als ledenadministrateur is het van groot belang dat de leden van uw vereniging goed geregistreerd staan in Sportlink Club. Als leden starten met sporten, moeten ze aangemeld worden bij de bond. Als een lid verhuist, moet het adres aangepast worden en als leden hun lidmaatschap opzeggen, moeten ze worden afgemeld bij de bond en/of uw vereniging.


Hier wordt stap voor stap beschreven welke acties uitgevoerd moeten worden om een lid aan te melden. U kunt een persoon toevoegen als bondslid, verenigingslid of relatie, waarbij voor het aanmelden van al deze doelgroepen dezelfde stappen moeten worden doorlopen.

Een bondslid, verenigingslid of relatie aanmelden

Als een persoon begint met sporten bij uw vereniging, dan registreert u deze persoon door hem als lid toe te voegen in Sportlink Club. Na het registreren van het lid, heeft u de mogelijkheid om aanvullende gegevens te registreren. Zo kunt u bijvoorbeeld het lid aanmelden bij de bond met een spelactiviteit zodat het lid kan deelnemen aan wedstrijden. Daarnaast kunt u ook de te innen contributie vastleggen via contributie instellingen.

Extra informatie

U kunt een persoon op twee manieren aanmelden in Sportlink Club:

Belangrijkste verschil tussen een bestaand en nieuw lid:

  1. Bestaand lid: Kies
  2. Nieuw lid: Kies als de persoon nog niet eerder lid is geweest van uw vereniging of bond. De persoon heeft nog geen bondsnummer.