Voor een ledenadministrateur is het van groot belang dat de leden van de vereniging goed geregistreerd staan in Sportlink Club. Als leden starten met sporten, moeten ze aangemeld worden bij de bond. Als een lid verhuist, moet het adres aangepast worden en als leden hun lidmaatschap opzeggen, moeten ze worden afgemeld bij de bond en/of de vereniging.

Atletiekverenigingen, let op!

Heb je als atletiekvereniging een aanmelding van een lid met een lidnummer van de Atletiekunie, volg dan de stappen op deze pagina: Atletiek - Aanmelden leden met KNAU-lidnummer

Hier wordt stap voor stap beschreven welke acties uitgevoerd moeten worden om een lid aan te melden. Een persoon kan worden toegevoegd als bondslid, verenigingslid of relatie, waarbij voor het aanmelden van al deze doelgroepen dezelfde stappen moeten worden doorlopen.

Een bondslid, verenigingslid of relatie aanmelden

Als een persoon begint met sporten bij de vereniging, dan registreer je deze persoon door hem/haar als lid toe te voegen in Sportlink Club. Na het registreren van het lid, bestaat de mogelijkheid om aanvullende gegevens te registreren. Zo is het mogelijk bijvoorbeeld het lid aan te melden bij de bond met een spelactiviteit zodat het lid kan deelnemen aan wedstrijden. Daarnaast kan ook de te innen contributie worden vastgelegd via contributie instellingen.

Een persoon op twee manieren als bondslid worden aangemeld in Sportlink Club:

Belangrijkste verschil tussen een bestaand en nieuw lid:

  1. Bestaand lid: Kies  (Let op: Niet voor atletiekverenigingen!)
  2. Nieuw lid: Kies als de persoon nog niet eerder lid is geweest van de vereniging of de bond (via een andere vereniging bijvoorbeeld). De persoon heeft dan nog geen relatiecode.