Een bondslid, verenigingslid of relatie afmelden

Leden kunnen om verschillende redenen het lidmaatschap bij uw vereniging opzeggen, bijvoorbeeld wegens studie, verhuizing, blessure of overstappen naar een andere tak van sport. Daarnaast komt het helaas ook voor dat leden komen te overlijden. Zodra u de overlijdensdatum invoert in Sportlink Club en de gegevens heeft opgeslagen, worden de gegevens gesynchroniseerd met de database van uw bond. De persoon staat nu als oud lid in uw ledenadministratie.

Let op: Naast het invoeren van de overlijdensdatum in Sportlink Club, vragen wij u contact op te nemen met uw bond indien het gaat om een persoon met een bondsfunctie, zoals een bondsscheidsrechter. 

Extra informatie voor Atletiekverenigingen
U dient het lid niet af te melden maar de overlijdensdatum aan Sportlink Services door te geven. Dit kunt u doen door een ticket aan te maken. Vermeld hierbij de naam, de Sportlink-relatiecode, het bondsnummer (de externe code in Sportlink Club) en de overlijdensdatum van het betreffende lid.

In Sportlink Club kunt u eenvoudig het lidmaatschap van de persoon beëindigen door het nemen van de volgende stappen:

1. Zoek het betreffende lid op. Meer informatie: Zoek leden en relaties.

2. Dubbelklik op het betreffende lid

Het volgende scherm verschijnt:

3. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

4. Klik op Oud lid/relatie

Het volgende scherm verschijnt:

5. Klik op

In onderstaand scherm kunt u zien dat het lid nu een oud bondslid is geworden:

Let op: Heeft uw vereniging een abonnement op Club.Website of Club.Dataservice? Vergeet u dan niet om van het afgemelde lid na te gaan of de toegang tot de "Mijn"-omgeving nog nodig is. Deze kunt u blokkeren, zie Inloggegevens verenigingswebsite.

Extra informatie voor atletiekverenigingen

Zodra u een lid heeft afgemeld als bondslid, kijkt u dan in het notificatiescherm of de Atletiekunie een reactie heeft gestuurd. Zie ook Atletiek - Notificaties leden

Een bondslid afmelden in de toekomst

Het komt voor dat een lid tijdens het lopende seizoen heeft aangegeven dat hij/zij aan het einde van het seizoen het lidmaatschap wil beëindigen. Het is mogelijk om in Sportlink Club deze afmelddatum te registreren, zodat het lidmaatschap op de betreffende datum wordt omgezet naar oud lid.
Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe u dit kunt registreren.

1. Zoek het betreffende lid op. Meer informatie: Zoek leden en relaties.

2. Open het betreffende lid

Het volgende scherm verschijnt:

3. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

4. Klik op oud lid/relatie

Het volgende scherm verschijnt:

5. Vul de afmelddatum in

De afmelddatum is de datum waarop het bondslid wordt omgezet naar oud lid/relatie

6. Klik op

Op het tabblad sport wordt nu het veld afmelddatum gevuld met de ingevulde datum:

Op de ingevoerde afmelddatum wordt het lid afgemeld. U hoeft hiervoor niet meer in te loggen in Sportlink Club.

Bondslid afmelden in de toekomst ongedaan maken

Het kan gebeuren dat een lid op een later moment besluit toch lid van uw vereniging te willen blijven. U heeft dan de mogelijkheid om de afmelding in de toekomst terug te draaien. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Selecteer de regel met de afmelddatum

2. Klik op

De datum in het veld afmelddatum wordt verwijderd.

Een verenigingslid/relatie afmelden in de toekomst

Het komt voor dat een lid tijdens het lopende seizoen heeft aangegeven dat hij/zij aan het einde van het seizoen het lidmaatschap wil beëindigen. Het is mogelijk om in Sportlink Club deze afmelddatum te registreren, zodat het lidmaatschap op de betreffende datum wordt omgezet naar oud lid.
Onderstaand wordt stap voor stap uitgelegd hoe u dit kunt registreren.

1. Zoek het betreffende lid op. Meer informatie: Zoek leden en relaties.

2. Open het betreffende lid

Het volgende scherm verschijnt:

3. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

4. Klik op oud lid/relatie

Het volgende scherm verschijnt:

5. Vul de afmelddatum in

De afmelddatum is de datum waarop het verenigingslid/relatie wordt omgezet naar oud lid/relatie.

6. Klik op

Op het tabblad Persoon ziet u op welke datum de wijziging van lidsoort wordt doorgevoerd:

Op de ingevoerde afmelddatum wordt het lidsoort gewijzigd. U hoeft hiervoor niet meer in te loggen in Sportlink Club.

Verenigingslid/relatie afmelden in de toekomst ongedaan maken

Het kan gebeuren dat een lid op een later moment besluit toch actief lid van uw vereniging te willen blijven. U heeft dan de mogelijkheid om de afmelding in de toekomst terug te draaien. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Zoek de persoon waarvan u de afmelding ongedaan wilt maken. Meer informatie: Zoek leden en relaties.

2. Klik op

De afmelding wordt ongedaan gemaakt.