In Sportlink Club kunnen verschillende typen personen worden vastgelegd. Dit kunnen bondsleden, verenigingsleden of relaties zijn. Bij het aanmelden van de persoon moet het juiste type persoon geselecteerd worden. Hieronder vind je een korte uitleg over elk type lidsoort.

1. Bondslid

Bondsleden zijn leden binnen de vereniging die de door de bond benoemde sport beoefenen, of daarbij betrokken zijn. Dit geldt dus ook voor niet-sportende leden die binnen de vereniging een sport-gerelateerde taak vervullen. Elk aangemeld bondslid wordt automatisch lid van bond. Verdere details over de voorwaarden van het bondslidmaatschap verwijst Sportlink Services je door naar bond waarbij jouw vereniging is aangesloten.

Extra informatie voor atletiekverenigingen

Lidsoorten in Sportlink Club en bij de Atletiekunie:

In Sportlink Club
Bij de Atletiekunie
Oud lid / Oud relatie
Niet bekend als actief lid van jouw vereniging
Relatie
Niet bekend als actief lid van jouw vereniging
Verenigingslid
Niet bekend als actief lid van jouw vereniging
Bondslid met spelactiviteit 'ATLETIEK-Wedstrijdlicentie-Week'
Lid met wedstrijdlicentie (Cat. 01 t/m 22)
Bondslid met spelactiviteit 'ATLETIEK-Recreatief-Week'
Recreant (Cat. 31 t/m 36)
Bondslid met spelactiviteit 'ATLETIEK-Wandelaar-Week'
Wandelaar (Cat. 37 t/m 38)
Bondslid zonder actieve spelactiviteit
Overig lid (Cat. 41 t/m 46)

2. Verenigingslid

Verenigingsleden kunnen door verenigingen worden gebruikt om NIET-bondsleden te registeren die binnen de vereniging een andere dan door de bond benoemde sport beoefenen, of daarbij betrokken zijn. Anders dan bij relaties kunnen bij verenigingsleden wel leeftijdsgebonden contributies worden geheven. Voor verenigingsleden betaalt de vereniging geen bondsafdracht aan de bond.

3. Relatie

Een relatie is het type persoon dat in zijn hoedanigheid geen lid is van de vereniging. Hierbij kan gedacht worden aan leveranciers of sponsoren.

4. Oud lid/relatie

Zodra een bondslid, verenigingslid of relatie wordt afgemeld, verandert de lidsoort naar oud lid/relatie. Op deze manier is het voor de vereniging altijd inzichtelijk welke personen in het verleden bij de vereniging aangesloten zijn geweest.

Lidsoort van een persoon aanpassen

Een persoon kan van lidsoort wijzigen (bijv. als een persoon stopt met sporten, maar wel lid wil blijven van de vereniging). Onderstaand zijn drie voorbeelden van lidsoort-wijzigingen uitgewerkt. Kun je deze voorbeelden uitvoeren, dan ben je ook in staat om de andere wijzigingen van lidsoort te maken.

Let op: Heb je een Mac en gebeurt er niets als je op de nieuwe lidsoort klikt?

Druk dan op de spatiebalk van je toetsenbord. Nu moet de informatie van het lid verschijnen.


Een oud lid wijzigen naar bondslid

Om een oud lid te wijzigen naar bondslid neem je de volgende stappen:

1. Zoek de betreffende persoon op

Meer informatie zie Zoek leden en relaties.

2. Open het persoonsscherm

Onderstaand scherm komt naar voren:

3. Klik op

Onderstaand scherm verschijnt.

4. Klik op Bondslid

Het volgende scherm verschijnt:

De velden met een * zijn de verplicht in te vullen gegevens.

5. Vul de verplichte velden indien deze nog niet allemaal gevuld zijn met gegevens

6. Klik op

Indien niet alle verplichte velden zijn ingevuld en je probeert de gegevens op te slaan komt er een invoerfout melding naar voren:

Heb je alle verplichte velden ingevoerd en opgeslagen dan is het oud lid nu als bondslid vastgelegd.

Het lid is nu een bondslid. Het is nu mogelijk om spelactiviteiten, verenigingsfuncties, passen enz. toe te voegen. Meer informatie hierover lees je bij Beheer sport- en spelactiviteiten, Beheer verenigingsfuncties, Beheer diploma's, spelerskaarten, passen en blokkades.

Een relatie wijzigen naar verenigingslid

Om een relatie te wijzigen naar het de lidsoort verenigingslid neem je de volgende stappen:

1. Zoek de betreffende persoon op

Meer informatie zie Zoek leden en relaties.

2. Open het persoonsscherm

Onderstaand scherm komt naar voren:

3. Klik op

4. Klik op Verenigingslid

Het onderstaande scherm verschijnt:

De velden met een * zijn de verplicht in te vullen gegevens.

5. Vul de verplichte velden in indien deze nog niet allemaal gevuld zijn met gegevens

6. Klik op

Het is nu mogelijk om zelf aangemaakte verenigingssporten aan het verenigingslid te koppelen. Hoe je dit kunt doen kun je lezen op de pagina Beheer sport- en spelactiviteiten.

Een verenigingslid wijzigen naar oud lid/relatie

Voor het wijzigen van een verenigingslid naar de lidsoort oud lid/relatie neem je de volgende stappen:

1. Zoek de betreffende persoon op

Voor meer informatie zie Zoek leden en relaties.

2. Open het persoonsscherm

Onderstaand scherm komt naar voren:

3. Klik op

4. Klik op Oud lid/relatie

Onderstaand scherm komt naar voren.

In dit scherm wordt puntsgewijs aangegeven wat de gevolgen zijn wanneer je een verenigingslid de status oud lid/ relatie geeft.
Omdat het in dit geval om lid gaat dat inactief wordt gemaakt zullen alle gekoppelde gegevens worden ontkoppeld.

5. Vul, indien gewenst, een datum in de toekomst in

6. Klik op

Het volgende scherm verschijnt.

Let op:

Zijn aan het lid nog financiële koppelingen verbonden - zoals een bijvoorbeeld een openstaande factuur - dan kun je de status van het lid niet wijzigen naar oud lid/relatie. Je zult eerst deze koppelingen moeten verwijderen. Welke stappen je hiervoor moet nemen wordt beschreven in het hoofdstuk Club.Contributie.

Een bondslid wijzigen naar relatie

Voor het wijzigen van een bondslid naar de lidsoort relatie neem je de volgende stappen:

1. Zoek de betreffende persoon op.

Voor meer informatie zie Zoek leden en relaties .

2. Open het persoonsscherm

Onderstaand scherm verschijnt.

3. Klik op

Onderstaand scherm verschijnt.

Het volgende scherm komt naar voren.

In dit scherm wordt puntsgewijs aangegeven wat de gevolgen zijn wanneer je een bondslid omzet naar de lidsoort Relatie.

Wil je het lidmaatschap in de toekomst afmelden? Vul dan bij Afmelddatum lidmaatschap de datum waarop het lidmaatschap afgemeld dient te worden.

5. Vul de datum in waarop het lidmaatschap afgemeld moet worden

6. Klik vervolgens op 

Indien je een afmelddatum in de toekomst hebt ingevuld verschijnt in onderstaand scherm de wijziging in de toekomst.