Aanmelding leden voor het nieuwe seizoen

Het is in Sportlink Club niet mogelijk leden aan te melden met een begindatum in de toekomst. Wilt u nieuwe leden aanmelden voor het nieuwe seizoen, dan kunt u dit doen ná 1 juli van het lopende seizoen. Doet u dit eerder, dan ontvangt u voor het betreffende lid een contributienota over het voorgaande seizoen.

Aanmelden competitiespelende leden

Art. 2.2.4.3. van het Huishoudelijk Reglement:

Om speelgerechtigd te worden voor wedstrijden voor Volleybal en Zitvolleybal, moet een vereniging het basislid als competitielid aanmelden. Bij aanmelding vóór 1 maart wordt het basislid onmiddellijk speelgerechtigd voor het lopende seizoen. Bij een aanmelding vanaf 1 maart tot het einde van dat seizoen, wordt het basislid alleen onmiddellijk speelgerechtigd indien het gedurende het lopende seizoen niet als speelgerechtigd lid voor een vereniging in binnen- of buitenland geregistreerd is geweest.

Afgewezen aanmelding

Een afgewezen aanmelding wordt niet opgenomen in de bondsadministratie. Er kan daardoor op een later tijdstip niet worden gecontroleerd of het betreffende lid inmiddels is afgemeld. Als een aanmelding is afgewezen in de bondsadministratie staat deze rood gekleurd in de Sportlink Club administratie. De persoon kan worden verwijderd en zodra het betreffende lid door de vorige vereniging is afgemeld, kan deze opnieuw worden aangemeld.