Op het overzicht Ledenaantallen op peildatum is inzichtelijk wat het ledenaantal op een bepaalde datum in het seizoen is.

Voor het verkrijgen van het overzicht Ledenaantallen op peildatum neem je de volgende stappen:

1. Kies in het menu op Management Informatie

2. Kies voor Leden

Onderstaand scherm verschijnt.

3. Selecteer Ledenaantallen op peildatum

4. Selecteer in de kolom Peildatum de betreffende peildatum

5. Selecteer in de kolom Leeftijdscategorie de betreffende leeftijdscategorie

6. Kies in de dropdown Man/Vrouw het betreffende geslacht 

Tip: Je kunt meerdere seizoenen of leeftijdscategorieën selecteren door de CTRL-toets in te houden wanneer je met je muis de seizoenen of leeftijdscategorieën aanklikt. 


Tip: In de kolommen Leeftijdscategorie en Geslacht kun je de optie Aggregeer selecteren. Wanneer je hiervoor kiest worden samengestelde gegevens getoond.

8. Klik op

Het tabblad Grafiek geeft aan de hand van een taart of een staafdiagram een grafische weergave van de bondsleden op de betreffende peildatum.

Op het tabblad Tabel worden numeriek het aantal bondsleden op de betreffende peildatum weergegeven.

De gegevens uit beide tabbladen kunnen geëxporteerd worden naar Excel.

Neem hiervoor de volgende stap:

9. Klik op

Onderstaand scherm komt naar voren. De gegevens zijn naar Excel geëxporteerd.