Met het Overzicht verloop van activiteiten kun je eenvoudig in kaart brengen wat het verloop van spelende leden binnen jouw vereniging is. Zo kun je snel inzichtelijk maken wat het verloop is onder de spelende jeugdspelers.

Neem de volgende stappen om een overzicht te maken:

1. Ga naar menu item Personen

2. Kies optie Overzicht verloop van activiteiten

Het volgende scherm wordt getoond.

3. Selecteer een sport

4. Stel de peildatum in 

5. Kies, indien gewenst, een leeftijdscategorie

6. En selecteer de persoonsgegevens waarbinnen je wilt zoeken

7. Klik tot slot op de zoekknop

Je krijgt nu een overzicht van de leden waarbij de spelactiviteit is afgemeld.