Met dit overzicht maak je het verloop van de bondsleden, verenigingsleden en of relaties per seizoen inzichtelijk. Je kunt een overzicht maken per leeftijdscategorie, zodat het duidelijk is bij welke groep leden het verloop het hoogst is en welke groep juist groeit.

Voor het verkrijgen van het overzicht bondsleden per seizoen neem je de volgende stappen:

1. Kies in het menu op Management Informatie

2. Kies voor Leden

Onderstaand scherm verschijnt.

3. Selecteer het gewenste overzicht. Bijvoorbeeld Ledenaantallen per seizoen

4. Selecteer in de kolom Seizoen het betreffende seizoen

5. Selecteer in de kolom Leeftijdscategorie de betreffende leeftijdscategorie

6. Kies in het gewenste Geslacht

Tip: Je kunt meerdere seizoenen of leeftijdscategorieën selecteren door de CTRL-toets in te houden wanneer je met  je muis de seizoenen of leeftijdscategorieën aanklikt. 


Tip: In de kolommen Leeftijdscategorie en Geslacht kun je de optie Aggregeer selecteren. Wanneer je hiervoor kiest worden er samengestelde gegevens getoond.

8. Klik op

Het tabblad Grafiek geeft aan de hand van een taart of een staafdiagram een grafische weergave van de bondsleden in het betreffende seizoen.

Op het tabblad Tabel worden numeriek het aantal bondsleden in het betreffende seizoen weergegeven.

De gegevens uit beide tabbladen kunnen geëxporteerd worden naar Excel.

Neem hiervoor de volgende stap:

9. Klik op

Onderstaand scherm komt naar voren. De gegevens zijn naar Excel geëxporteerd.