Met dit overzicht kun je inzichtelijk maken wat het aantal af- en aanmeldingen binnen de vereniging zijn. Met behulp van verschillende selectiecriteria is het mogelijk om het verloop van de afgelopen jaren in kaart te brengen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld direct duidelijk of door de komst van een nieuwe school of vereniging het aantal leden toe- of afneemt.

Voor het verkrijgen van het overzicht bondsledenmigratie per seizoen neem je de volgende stappen:

1. Kies in het menu op Management Informatie

2. Kies voor Leden

Onderstaand scherm verschijnt.

3. Selecteer Ledenmigratie per seizoen

Het volgende scherm verschijnt.

4. Selecteer in de kolom Seizoen het betreffende seizoen(en)

5. Selecteer in de kolom Leeftijdscategorie de betreffende leeftijdscategorie

6. Kies in de dropdown Man/Vrouw het betreffende geslacht

7. En kies de gewenste lidsoort

Tip: Je kunt meerdere seizoenen of leeftijdscategorieën selecteren door de CTRL-toets in te houden wanneer je met je muis de seizoenen of leeftijdscategorieën aanklikt. 

Tip: In de kolommen Leeftijdscategorie en Geslacht kunt je de optie Aggregeer selecteren. Wanneer je hiervoor kiest worden er samengestelde gegevens getoond.

8. Klik op

Het tabblad Grafiek geeft aan de hand van een taart of staafdiagram een grafische weergave van het aantal aan- en afmeldingen van bondsleden in het betreffende seizoen.

Op het tabblad Tabel worden numeriek het aantal aan- en afmeldingen van bondsleden in het betreffende seizoen weergegeven.

De gegevens uit beide tabbladen kunnen geëxporteerd worden naar Excel.

Neem hiervoor de volgende stap:

9. Klik op

Onderstaand scherm komt naar voren. De gegevens zijn naar Excel geëxporteerd.