Als u van start gaat met Sportlink Club is de eerste stap het inrichten van Sportlink Club, afgestemd op uw verenigingssituatie.

U registreert de gebruikers binnen de vereniging en kent de verschillende autorisaties toe. Vervolgens gaat u aan de slag met het registreren van wie welke verenigings-, trainers - en commissiefuncties bekleedt. Als er wijzigingen plaatsvinden in deze verenigingszaken, dan past u deze aan.

Daarna wordt vastgelegd wie welke sporten binnen de vereniging beoefent. Ook de registratie van de verschillende diploma's en passen is nodig en u registreert de eventuele nevenactiviteiten die uw vereniging organiseert.