Rapportages zijn alleen opvraagbaar na de verwerking van de transacties. Zijn nog niet alle boekingen verwerkt, dan geeft de rapportage alleen de cijfers weer aan de hand van de laatst verwerkte boekingen.


Voor het opvragen van de rapportage balans neemt u de volgende stappen:

1. Klik op Boekhouding

2. Kies Rapportages

3. Klik op Saldibalans

Onderstaand scherm verschijnt:

4. Selecteer het gewenste Boekjaar

5. Geef de Datum boekstuk v/a aan

6. Geef de Datum boekstuk t/m aan

7. Kies het Formaat waarin u de rapportage wil publiceren

8. Klik op

Onderstaand wordt de rapportage saldibalans in een PDF format weergegeven: