Rapportages zijn alleen opvraagbaar na de verwerking van de transacties. Zijn nog niet alle boekingen verwerkt, dan geeft de rapportage alleen de cijfers weer aan de hand van de laatst verwerkte boekingen.


Voor het opvragen van de rapportage balans neemt u de volgende stappen:

1. Klik op Boekhouding

2. Kies Rapportages

3. Klik op Balans

Onderstaand scherm verschijnt:

4. Selecteer het gewenste Boekjaar

5. Kies het Formaat waarin u de rapportage wenst te ontvangen

6. Klik op

Onderstaand wordt de rapportage weergegeven in een PDF format: