Rapportages zijn alleen opvraagbaar na de verwerking van de transacties. Zijn nog niet alle boekingen verwerkt, dan geeft de rapportage alleen de cijfers weer aan de hand van de laatst verwerkte boekingen.


Om de rapportage van de resultatenrekening op te vragen, neemt u de volgende stappen:

1. Klik op Boekhouding

2. Kies Rapportage

3. Klik op Resultatenrekening

Onderstaand scherm verschijnt:

4. Selecteer het gewenste Boekjaar

5. Selecteer het Formaat waarin u de rapportage wilt weergeven

6. Klik op

Onderstaand wordt de rapportage winst- en verliesrekening weergegeven in een PDF format.