Het rekeningschema is de basis voor elk boekhoudsysteem. Het grootboekschema is van belang voor de wijze waarop grootboekrekeningen worden gegroepeerd in de overzichten. Afhankelijk van de omvang van een vereniging is het rekeningschema uitgebreid of minder uitgebreid.

In club.boekhouding zit een standaard schema waar u eenvoudig grootboekrekeningen uit verwijdert of aan toevoegt. Zo is dit schema bruikbaar voor kleine, middelgrote en grote verenigingen.

Grootboekschema aanmaken

1. Kies Boekhouding

2. Klik op Instellingen 

3. Kies Grootboekschema 

Onderstaand scherm verschijnt:

Links in het scherm zijn de rubrieken weergegeven (in totaal 10, nl. 0 t/m 9). De rubrieken kunt u naar eigen inzicht aanpassen.

Voor het aanpassen van de rubrieken neemt u de volgende stappen:

4. Klik de betreffende rubriek aan

5. Verwijder de huidige naam

6. Vul de gewenste naam in

Rechts in het scherm vindt u de verdichtingscodes, die u als volgt kunt toevoegen:

7. Klik op de 

Onderstaand scherm verschijnt:

Let op: Hier kunt u een drietal velden invullen:

Verdichtingscode: Hier kan een code van maximaal drie cijfers worden ingevuld. Om een goed overzicht over de indeling te houden, is het systeem zodanig ingericht dat het eerste cijfer van de rubriekcodering voorgeschreven is.

Omschrijving: Hier kan een willekeurige omschrijving worden ingevuld.

Activa of passiva: Dit is een rapportagecode waarmee wordt bepaald aan welke zijde van de balans en winst-/verliesrekening de saldi op de verdichtingscodes worden getoond.

8. Vul de gewenste Verdichtingscode in

9. Vul de gewenste Omschrijving in

10. Maak de keuze tussen Activa of Passiva 

11. Klik op 

De aangemaakte Verdichting verschijnt in het overzicht:

12. Klik in het scherm nogmaals op

De gegevens worden opgeslagen.

Verdichtingscode verwijderen uit grootboekschema

Zolang er geen boekingen hebben plaatsgevonden op de onderliggende grootboekrekeningen kan een verdichtingscode worden verwijderd.

Hiervoor neemt u de volgende stappen:

1. Kies Boekhouding in het menu

2. Klik op Instellingen

3. Kies Grootboekschema 

Onderstaand scherm verschijnt:

4. Selecteer de betreffende Verdichting 

5. Klik op

De verdichting wordt verwijderd uit het overzicht.

6. Klik op

De gegevens worden opgeslagen.