Op deze pagina lees je alle informatie over aanpassingen en nieuwe functies in Sportlink Club en de aanvullende producten. Vanuit deze informatie kan je eenvoudig doorklikken naar de handleidingen waarin we stap voor stap uitleg geven over de functionaliteit. Verbeteringen in Sportlink Club zijn doorgevoerd op basis van de waardevolle input van sportbonden, verenigingen en gebruikers van Sportlink Club en de apps.

16 november


Wat hebben wij de afgelopen jaren veel waardevolle input ontvangen vanuit jullie als vrijwilligerscoördinatoren binnen jullie vereniging. In deze update zitten o.a. tips die heel vaak genoemd zijn en het werken met Club.Vrijwilligers en de app een stuk eenvoudiger maakt. Het liefst zouden we natuurlijk alle punten tegelijk oppakken, maar we hebben voor deze update gekeken naar de meest genoemde verbeteringen waar jullie als vrijwilligers blij van worden.

In deze update zitten de volgende verbeteringen.

Het menu

Om te beginnen hebben we menu Vrijwilligers een beetje aangepast. Dit zijn vooral een tekstuele aanpassingen geweest.

Taken en Roosters heet nu namelijk Beheer vrijwilligerstaken. Geen schokkende wijziging, maar nu wel in lijn met overige benamingen in Sportlink Club.

Zoekscherm vrijwilligers

Het zoekscherm Vrijwilligers heeft een eigen plek in menu Vrijwilligers gekregen en heet nu Overzicht vrijwilligers. Waarom hebben we dit gedaan? Er bleek erg veel onduidelijkheid te bestaan over dit 'zoekscherm'. Met dit scherm zoek je namelijk niet echt naar je vrijwilligers. Met behulp van deze functionaliteit maak je bijvoorbeeld een overzicht van vrijwilligers die in een bepaalde periode zijn toegewezen op een specifieke taak.. Of een een overzicht van de beschikbaarheid van je vrijwilligers. Meer informatie lees je hier

Meerdere taakbeheerders

De tip die wij echt het vaakst te horen kregen was de behoefte om de werkzaamheden als taakbeheerder van een vrijwilligerstaak op bijvoorbeeld een wedstrijddag te kunnen verdelen. 

Dit hebben we natuurlijk aangepast voor jullie. Het is nu mogelijk om meerdere taakbeheerders bij een taak vast te leggen. Zo kunnen de vrijwilligers de werkdruk beter verdelen en naast de werkzaamheden ook genieten van de wedstrijden die gespeeld worden. 

Wil jij nu ook meerdere taakbeheerders vastleggen bij een taak? Lees hier waar je dat kunt doen: Hoe kan ik meerdere taakbeheerders bij een taak toevoegen? 

Publiceren van je vrijwilligerstaak

Steeds meer verenigingen maken gebruiken van de app (club.mobiel of een pakket) en hebben aangegeven dat ze niet altijd direct een vrijwilligerstaak in de app willen tonen als ze bij de instellingen publiceren aanzetten. Soms willen jullie taken wel op de website/ tv tonen, maar nog niet in de app.  Dit hebben we aangepast, zodat je zelf kunt bepalen welke taak je wel of niet in de app wilt tonen. 

Lees hier waar je dat kunt instellen: Hoe kan ik instellen dat een vrijwilligerstaak alleen in de app getoond wordt?

Inschrijven en ruilen

Over de functionaliteit Inschrijven en Ruilen in de app krijgen wij ook veel vragen binnen. Deze hebben we één voor één besproken en hebben deze twee opties nu uit elkaar gehaald. De vrijwilligerscoordinator heeft nu in Sportlink Club de mogelijkheid om per vrijwilligerstaak in te stellen of vrijwilligers zichzelf via de app kunnen inschrijven op een vrijwilligerstaak. De vrijwilligerscoördinator kan nu ook instellen of het voor de betreffende vrijwilligerstaak gewenst is dat vrijwilligers onderling kunnen ruilen.

Wil je dat jouw vrijwilligers zich wel kunnen inschrijven, maar nog niet kunnen ruilen?Lees hier waar je dat kunt instellen.

9 november

Verenigingen ontkomen er nu echt niet meer aan. Bij het indelen van de kleedkamers dien je per team meerdere kleedkamers in te plannen om de 1,5 meter afstand te waarborgen.  Om de kleedkamerindeling ook goed op de tv te kunnen tonen hebben we de kolommen van de kleedkamers in het fragment 'Kleedkamers V2' aangepast. We hebben de kolommen breder gemaakt, zodat je nu bijv. 22-23 kunt tonen. 

Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid gecreëerd om een mededeling toe te voegen. De mededeling wordt onderaan het scherm getoond. Onderstaand een voorbeeld van een mededeling.