SEPA euro incasso vereist dat er informatie van de incasso-overeenkomsten tussen de vereniging en de bank worden vastgelegd en meegenomen in het SEPA betaalbestand. Om dit mogelijk te maken is een Bankrelatie geïntroduceerd, van het type organisatie.


Bankrelatie invoeren

Neem de volgende stappen om een bankrelatie in te voeren:

1. Ga naar Contributie

2. Ga naar Instellingen

3. Ga naar Bankrelaties

Het volgende scherm wordt geopend:

Tip : U kunt meerdere kolommen toevoegen of kolommen verwijderen. Kijk op de pagina Kolommen in zoekresultaat aanpassen hoe u dit kunt doen.

Voor het toevoegen van een nieuwe bankrelatie neemt u de volgende stappen:

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

5. Vul de gewenste velden in

6. Klik op

De nieuwe Bankrelatie is nu opgeslagen. Het detailscherm van de ingevoerde bankrelatie verschijnt:

Zodra u de bankrelatie heeft toegevoegd heeft u de mogelijkheid om extra gegevens te registeren. Welke gegevens u kunt toevoegen kunt u lezen bij:


Extra bankrelatie toevoegen

Wat is het effect van meerdere bankrelaties mbt de facturatierun?


Wijzigen bankrelatieVerwijderen bankrelatie

Naast het toevoegen van een bankrelatie heeft u ook de mogelijkheid om een bankrelatie te verwijderen. Neem hiervoor de volgende stappen.

1. Ga naar Contributie

2. Ga naar Instellingen

3. Ga naar Bankrelaties


Het volgende scherm wordt geopend.


4. Selecteer de bankrelatie die u wilt verwijderen

5. Klik op

De volgende melding verschijnt. 

6. Kies Ja om de bankrelatie te verwijderen