Een kopie painbestand wordt pas aangemaakt, zodra u op

Let op: Maak altijd een painbestand aan voordat u de run op verzonden zet. Er wordt anders geen kopie painbestand aangemaakt en kunt u de gegevens niet op een correcte manier bij uw bank aanleveren. Het aanmaken van een painbestand voorkomt een hoop problemen.